Ordblindhed

Elever med ordblindhed skal blive så dygtige som de kan 

Ordblindhed er en specifik læsevanskelighed, som betyder, at ordblinde elever har svært ved at lære at læse ved at koble bogstaver til lyd og lyd til bogstaver. Her får du viden om ordblindhed, og hvordan ordblindhed kan påvirke ordblinde elevers skolegang. Du får også inspiration til, hvordan du kan være med til at skabe et godt læringsmiljø for ordblinde elever. 

Aktuelt

Oplægsholdere fra Ord18-konferencen deler viden i tekst og levende billeder

Rundt om ordblindhed

Få indsigt i identifikation af elever med ordblindhed, hvordan skolen og hjemmet skaber et godt læringsmiljø for eksempel med læse-skriveteknologi og hvordan man sikrer en god overgang til en ungdomsuddannelse.

Redskaber

Understøt et godt samarbejde med eleven og hjemmet

Siden er opdateret 05. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.