Redaktionelle retningslinjer og om emu

Om emu

emu.dk er Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, der inspirerer Danmarks lærere, pædagogisk personale og ledere og fremmer refleksion over egen praksis.

emu styrker spredning af viden og god praksis på tværs af uddannelser. Her findes regler og rammer, viden og forskning samt undervisningsaktiviteter, praksiseksempler og redskaber formidlet i tekst, lyd og levende billeder.

Vi ønsker at inspirere de fagprofessionelle i en hverdag, hvor de har ansvaret for at uddanne børn og unge til morgendagens samfund.

På emu.dk finder du tekster, der er redigeret efter de nedenstående retningslinjer og skrevet med opmærksomhed på publicering på web.

 

Redaktionelle retningslinjer

De redaktionelle retningslinjer beskriver krav til og retningslinjer for, hvordan viden bliver delt på emu. Det være sig inden for formater, materialer og skabeloner såvel som juridiske retningslinjer omkring fx ophavsret for billed- og videomateriale samt tilgængelighedskrav. Materiale til emu følger disse retningslinjer.

Hent de redaktionelle retningslinjer her (pdf)

 

emu redaktionen – oversigt over medarbejdere

 

Malene Pio, teamleder og har det overordnede redaktionelle ansvar for emu-sitet

Jens Christensen, formidlingsansvarlig og redaktør for temaerne på grundskoleområdet

Martin Bertelsen, kommunikationsansvarlig og redaktør for Viden og forskning

Stine Jul Rasmussen, redaktør for fagene på grundskoleområdet

Katrine Tranberg-Hansen, redaktør for temaerne på det gymnasiale område og eud-området

Henrik Borck Larsen, redaktør for fagene og temaerne på avu, FVU og FGU områderne samt teknisk ansvarlig

Pia Zeidler, redaktør for fag og temaer på eud-området.

Stefan Emkjær, redaktør for temaerne og fagene på de gymnasiale uddannelser

Lise Frank,  redaktør for dagtilbudsområdet.

 

Studenter:

Sandra Warming og Salim Melhem

 

Kontakt emu   

Børne- og Undervisningsministeriet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kontor for Viden og Fagenes Udvikling

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K

Tlf.: 3587 8889

Mail: info@emu.dk

 

EAN og CVR-nr:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

EAN-nr:

5798000557000

CVR-nr:

29634750

 

Styrelsen for It og Læring

EAN-nr:

579800000555198

CVR-nr:

13223459