Artikel

Hvordan understøtter skoleledelsen bedst arbejdet med elever med ordblindhed?

Tre greb til den skoleledelse, der ønsker at understøtte elever med ordblindheds læring og trivsel.   

Tre vigtige greb i skoleledelsens arbejde med ordblinde elever:

 

1. Skoleledelsen må prioritere skolens arbejde med ordblinde elever

Det er vigtigt, at skoleledelsen prioriterer skolens arbejde med ordblinde elever, da det er ledelsen, som sætter retningen og rammerne for resten af skolens indsats. Ifølge læsevejlederne i EVA’s undersøgelse er det imidlertid 22 % af skolerne, som har en skoleledelse, der i mindre grad eller slet ikke prioriterer arbejdet med ordblinde elever.

 

2. Skoleledelsen må sikre rammerne for læsevejlederens opgaver

Læsevejlederne savner tid til at løse deres opgaver og herunder tid til at arbejde med ordblinde elever og samarbejde med skolens lærere. 57 % af læsevejlederne svarer, at de i høj grad mener, at arbejdet med skolens ordblinde elever kræver mere tid, end der i dag stilles til rådighed af skolens ledelse, hvis man skal styrke læringsmulighederne for skolens ordblinde elever.

 

3. Kompetenceudvikling af alle lærere i alle fag må prioriteres

Der er i gennemsnit én til to ordblinde elever i hver klasse på alle landets skoler. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle skolens lærere er klædt på til at arbejde med ordblinde elever. Læsevejlederne vurderer, at især lærere, som ikke underviser i dansk, har brug for kompetenceudvikling ift. at undervise ordblinde elever, hvis skolerne skal styrke læringsmulighederne for skolens ordblinde elever. Lige under halvdelen af landets folkeskoler (48 %) afsætter ikke tid til kompetenceudvikling af lærere ift. at skulle arbejde med ordblinde elever. 42 % af skolerne afsætter tid til kompetenceudvikling, og her vurderer 40 % af læsevejlederne, at lærerne i mindre grad bruger muligheden for kompetenceudvikling.

Skoleledelserne har altså ikke kun en opgave i forhold til at prioritere, at der er afsat tid til kompetenceudvikling af almenlærerne. Det er lige så vigtigt, at skolens ledelse understreger vigtigheden af, at alle skolens lærere tilrettelægger undervisningen på en måde, der styrker ordblinde elevers læringsmuligheder.

Hent notatet i sin fulde længde og læs mere om ordblindhed på eva.dk

 

EVA undersøger

Notatet bygger på to udgivelser fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. Den ene udgivelse er en tabelrapport baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt læsevejledere på landets folkeskoler. Den anden udgivelse er et vidensnotat, som opsamler centrale pointer fra international forskning om arbejdet med ordblinde elever. Læs mere på www.eva.dk/ordblinde.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.