Artikel

Risikotest for ordblindhed

Risikotest for ordblindhed er en test til tidlig identifikation af elever, som er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.

Forskningen har gjort væsentlige fremskridt med at identificere de forudsætninger og færdigheder, der forudsiger læseudviklingen på gruppeniveau – for eksempel bogstavlydkendskab og fonologisk opmærksomhed.

Alligevel er det svært på gruppeniveau at foretage præcise forudsigelser på individuelt niveau (Puolakanaho m.fl., 2007) og at finde de elever, der er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.

 

Værd at være opmærksom på

Det er dog alligevel relevant, at børnehaveklasseledere, dansklærere og læsevejledere holder øje med de elever, der efter nogle måneders formel læseundervisning stadig ikke kender bogstaverne, ikke kan koble bogstaver og lyde sammen eller ikke er opmærksomme på lyde i ord (jævnfør opmærksomhedspunkterne i Fælles Mål).

Disse elever har med stor sandsynlighed brug for en ekstra, forebyggende indsats. Elevens progression og udvikling ved denne indsats skal evalueres løbende af børnehaveklasselederen, dansklæreren og læsevejlederen. Hvis eleven ikke har udbytte af indsatsen, er det væsentligt at overveje, hvordan den kan ændres og justeres til denne elev.

 

Risikotest for ordblindhed

Børne- og Undervisningsministeriets test, Risikotest for ordblindhed (tidl. Ordblinderisikotesten), er en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Risikotest for ordblindhed kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. Elever med tegn på specifikke læsevanskeligheder skal tilbydes testen senest i slutningen af 1. klasse. Elever med en ordblind forælder skal ligeledes tilbydes testen, medmindre skolens leder efter samråd med elevens forældre, vurderer, at der ikke er behov herfor (§3 b i Folkeskoleloven).

Risikotest for ordblindhed indeholder bl.a. en dynamisk afkodningstest, som kan afdække, hvor let en elev har ved at lære sig basale afkodningsfærdigheder (Gellert & Elbro, 2016).

 

Adgang til Risikotest for ordblindhed

Alt materiale til Risikotest for ordblindhed findes på en lukket hjemmeside, som kræver login og adgangskode. 

Besøg Log ind til Risikotest for ordblindhed på uvm.dk

Skolelederens rekvirering af loginoplysning til Risikotest for ordblindhed og øvrige henvendelser vedrørende Risikotest for ordblindhed sendes til ordblindhed@uvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.