Redskab

Samarbejde med forældre om sproglig udvikling og forebyggelse af læsevanskeligheder

Det er vigtigt, at forældre kan skabe et sprogligt stimulerende miljø i hjemmet - også når de selv har læsevanskeligheder. I dette materiale finder du redskaber, der kan understøtte forældrene i processen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Se videoen og få et overblik over materialerne og hvordan du kan anvende dem.
På billedet ses en oversigt over det samlede indhold i materialet
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I dette videns- og inspirationsmateriale kan fagprofessionelle i sundhedspleje, dagtilbud og grundskole finde inspiration til, hvordan de kan samarbejde med forældre med læsevanskeligheder om at skabe et sprog- og skriftsprogsmijø i hjemmet, der understøtter deres børns kommunikative og sproglige udvikling.

Der er desuden udviklet materialer til alle tre faggrupper, som kan bruges i dialogen med forældrene.

Materiale til tværprofessionelt samarbejde

I denne guide bliver I præsenteret for en samarbejdsproces, der kan styrke det tværprofessionelle samarbejde om at støtte forældre i at fremme sproglig og skriftsproglig udvikling hos børn, også når forældrene selv har læsevanskeligheder.

Hent guide om tværprofessionelt samarbejde (PDF)

 

Film om barnets sproglige udvikling fra 0-10 år

Denne film er desuden inddelt i fem korte versioner efter aldersgrupper. De fem korte film findes under de fagopdelte materialer til sundhedspleje, dagtilbud og grundskole længere nede på siden.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I denne film får I viden om barnets sproglige udvikling fra 0-10 år, og hvordan forældre kan støtte barnets sproglige og skriftsproglige udvikling.

 

Viden om sproglig udvikling og forebyggelse af læsevanskeligheder

I vidensnotatet får I viden om forebyggelse i hjemmet af senere læsevanskeligheder hos børn fra 0 år til 2. klasse. I notatet peges der på, hvordan fagprofessionelle kan støtte forældre i at fremme sproglig og skriftsproglig udvikling hos børn, også når forældrene selv har læsevanskeligheder.

Find vidensnotatet her (PDF)

Plakat med vidensnotatets pointer (PDF)

Plakat om at læse på flere måder (PDF)

Plakat: Vidensnotatets pointer
Denne plakat giver jer vidensnotatets pointer – kort og overskueligt.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Plakat: Læs på flere måder
Denne plakat giver jer overblik over forskellige måder at læse på. Forældre med læsevanskeligheder kan have svært ved at læse for deres børn og kan i stedet fx læse ved at lytte til tekster med deres børn. Plakaten kan bl.a. bruges i dialog med forældre.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Film om hvilke muligheder voksne har for at få hjælp til deres læsevanskeligheder

Filmen kan bruges i dialog med forældre med ordblindhed eller andre læsevanskeligheder, som ønsker at få styrket deres læsefærdigheder, fx med brug af læse- og skriveteknologi.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Læsevanskeligheder kan være en begrænsning for både dagligdag og personlig udvikling. I denne film får I viden om, hvilke muligheder voksne har for at få hjælp til deres læsevanskeligheder.

 

Materialer til sundhedspleje

Disse materialer kan I som sundhedsplejersker bruge i dialogen med forældre om at støtte deres børns kommunikative og sproglige udvikling:

 

Guide til sundhedspleje

Guiden giver jer en introduktion til materialerne og til, hvordan I kan anvende materialerne i jeres praksis.

Hent guide til sundhedspleje (PDF)

 

Samtalekort til film

Til de to film er der udviklet samtalekort, I som fagprofessionelle kan bruge i dialogen med forældre om filmene Snak med din baby 0-6 måneder og Snak med dit barn 6 måneder til 2 år. Samtalekortene indeholder QR-koder til filmene og en QR-kode, der kan læse samtalekortene op.

Hent samtalekort til de to film (PDF)

 

Film: Snak med din baby 0-6 måneder

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I denne film får I viden om babys sproglige udvikling de første seks måneder. Filmen giver også ideer til, hvad forældre kan gøre derhjemme for at støtte babys kommunikative og sproglige udvikling. Filmen er målrettet forældre med læsevanskeligheder.

 

Film: Snak med dit barn 6 måneder til 2 år

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I denne film får I viden om babys sproglige udvikling fra 6 måneder til 2 år. Filmen giver også ideer til, hvad forældre kan gøre derhjemme for at støtte barnets kommunikative og sproglige udvikling. Filmen er målrettet forældre med læsevanskeligheder.

 

Materialer til dagtilbud

Disse materialer kan I som pædagogisk personale i dagtilbud bruge i dialogen med forældre om at støtte deres børns sproglige og tidlige skriftsproglige udvikling:

 

Guide til dagtilbud

Guiden giver jer en introduktion til materialerne og til, hvordan I kan anvende materialerne i jeres praksis.

Hent guide til dagtilbud (PDF)

 

Samtalekort til film

Til de to film er der udviklet tre samtalekort, I som fagprofessionelle kan bruge i dialogen med forældre om filmene. Samtalekortene: Snak med dit barn 6 måneder – 2 år, Snak med dit barn 2-6 år samt Læs, lyt og skriv med dit barn 3-6 år indeholder QR-koder til filmene og en QR-kode, der kan læse samtalekortene op.

Hent samtalekort til de to film (PDF)

 

Film: Snak med dit barn 2-6 år og Læs, lyt og skriv med dit barn 3-6 år

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Her får I viden om barnets sproglige udvikling fra 2 til 6 år. Filmen giver også ideer til, hvad forældre kan gøre derhjemme for at støtte barnets sproglige udvikling og tidlige skriftsproglige udvikling.

 

Materialer til grundskolen

Disse materialer kan I som skole bruge i dialogen med forældre om at støtte deres børns sproglige og skriftsproglige udvikling:

 

Guide til skole

Guiden giver jer en introduktion til materialerne og til, hvordan I kan anvende materialerne i jeres praksis.

Hent guide til grundskole (PDF)

 

Samtalekort til film

Til de to film er der udviklet samtalekort, I som fagprofessionelle kan bruge i dialogen med forældre om filmene Støt dit barns første læsning 6-8 år og Støt dit barns fortsatte læsning 8-10 år. Samtalekortene indeholder QR-koder til filmene og en QR-kode, der kan læse samtalekortene op.

Hent samtalekort til de to film (PDF)

 

Film: Støt dit barns første læsning 6-8 år

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I denne film får I viden om barnets første læsning. Filmen giver også ideer til, hvad forældre kan gøre derhjemme for at støtte den første læsning. Filmen er målrettet forældre med læsevanskeligheder.

 

Film: Støt dit barns fortsatte læsning 8-10 år

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I denne film får I viden om barnets fortsatte læsning. Filmen giver også ideer til, hvad forældre kan gøre derhjemme for at støtte barnets fortsatte læsning. Filmen er målrettet forældre med læsevanskeligheder.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.