Forskning og viden

Virtuel undervisning - inspiration til et kvalitetsløft

I januar og marts 2020 blev to temadage om virtuel undervisning afholdt på HF & VUC FYN og Borupgaard Gymnasium. Pga. COVID-19 blev den ene afholdt virtuelt. Nedenfor er oplæg og videoer fra dagene.

Formålet med temadagene er at give skolerne inspiration til, hvordan virtuel undervisning kan benyttes i skolernes didaktiske og pædagogiske arbejde.

Virtuel undervisning i bekendtgørelse og vejledning
v. Trine Rhein-Knudsen, chefkonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet.

Trine Rhein-Knudsen gennemgår de vigtigste pointer fra bekendtgørelse og vejledning for virtuel undervisning.

Se optagelse af oplæg ved at følge dette link (ikke tekstet).

Ministeriets vejledning til undervisningstid, fordybelsestid og individuel timepulje

Muligheder og erfaringer med virtuel læring fra et teoretisk perspektiv
v. Michael Paulsen, lektor i pædagogik, Syddansk Universitet

Oplægget tager udgangspunkt i international forskning om virtuel undervisning. Centrale punkter i oplægget er eksempler på virtuel undervisning, dannelsespotentiale ved virtu­el undervisning og kritiske overvejelser i forhold til virtuel undervisning.

Se optagelse af oplæg på dette link (ikke tekstet)

Tre gymnasiers erfaringer med virtuel undervisning
v. Ivar Ørnby, uddannelsesdirektør på UNORD
Anne-Birgitte Hovedskov Rasmussen, rektor på Københavns åbne Gymnasium,
Trine Minuva, læringsvejleder på Københavns åbne Gymnasium
Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium

Tre gymnasiers samarbejde om og refleksioner over, hvordan man kan udnytte rammen for virtuel undervisning i gymnasiet bedre og med højere kvalitet. Der er konkrete eksempler, et bud på ledelsens rolle og de dilemmaer, der kan opstå.

Se optagelse af oplæg her på dette link (ikke tekstet). 

Erfaringer med organisering og planlægning af e-læring fra Norge
v. Utdanningsdirektoratet, Avdeling for digitale tjenester, rådgiver Bjørn Teistung og seniorrådgiver Julie-Kathrine Skoglund

Det norske Utdanningsdirektorat har udviklet en fælles national e-læringsplatform, som bygger på erfaringer fra tre projekter i matematik og et projekt inden for norsk som andetsprog.
Dette oplæg samler op direktoratets erfaringer med hensyn til organisering og didaktik.

Se optagelse af oplæg her på dette link (ikke tekstet)
 

VIA Bioanalytikeruddannelsens stedfleksible uddannelsesformat
v. Susanne Markussen, uddannelsesleder på VIA Bioanalytikeruddannelsen og
Vibe Jelsbak, It-didaktisk konsulent

Oplægget præsenterer bioanalytikeruddannelsens stedfleksible uddannelsesformat, hvor undervisningen streames fra Campus til online-stude­rende. Centrale punkter er historikken, den forskningsbaserede tilgang, undervisernes og de studerendes commitment samt udvikling af formatet.

Se optagelse af oplæg ved at følge dette link (ikke tekstet)

Virtuelle moduler på Aarhus HF & VUC
v. Lene Madsen, uddannelseschef på Aarhus HF & VUC

Aarhus HF & VUC gennemfører 5% af al undervisning som virtuelle moduler. Oplægget fortæller, hvordan man på skolen har udviklet og taget de virtuelle moduler i brug, ledelsesmæssige udfordringer, og hvordan skolen vil arbejde for at udnytte potentialet i de virtuelle moduler endnu bedre.

Se optagelse af oplægget ved at følge dette link (ikke tekstet)

Materialer og didaktik til virtuel undervisning på KVUC
v. Janne Schmidt Damgaards, uddannelseschef på KVUC,
Thomas Jensen, lektor i matematik og filosofi og
Søren Ocansey, lektor i engelsk og religion.

KVUC har mange års erfaring med at arbejde med udviklingen af virtuelle materialer. Oplægget præsenterer materialer og en didaktisk model for onlineundervisning samt skolens erfaringer med de nye GSK-forløb med 20% virtuel undervisning. 

Se optagelse af oplæg ved at følge dette link (ikke tekstet)

Virtuel undervisning
v. Jesper Tække, lektor, Ph.D. Institut for Kommunikation og Kultur, ved Aarhus Universitet, afdeling for Medievidenskab.

Perspektivet i oplægget er, at arbejdet med den virtuelle undervisning skal fokusere på at udvide og forbedre de didaktiske muligheder. Oplægget søger ud fra dette perspektiv at give en teoretisk og forskningsbaseret forståelse af virtuel undervisning ud fra forskningsprojektet Digitalt Understøttet Faglighed og Al­mendannelse (DUFA).

Se optagelse af oplæg ved at følge dette link  (ikke tekstet)

Virtuel undervisning i teori og praksis
v. Anne Lise Bennedsen, lektor i spansk og samfundsfag på Rød­kilde Gymnasium, tilsynsførende ved pædagogikum.

Oplægget har fokus på, hvordan online teknologier kan medvirke til at udvide undervisningens didaktiske muligheder. Der er potentialer i at udnytte onlinerum, for at elever i højere grad både kan deltage, kommunikere, pro­ducere og  inddrage omverdenen i undervisningen.

Se optagelse af oplæg ved at følge dette link (ikke tekstet) 

Ledelse og digital didaktik i fjernundervisningen
v. Lars V. Zimsen, afdelingsleder for fjernundervisning på HF & VUC FYN.

Oplægget forklarer, hvordan HF & VUC FYN ledelsesmæssigt har udviklet fjernundervisningen, så skolen har fået sat en meningsfuld vision og retning. Oplægget l kommer ind på digital didaktik, skolens fjernundervisningskoncept samt styring og ledelse af fagteams.

Se optagelse af oplæg ved at følge dette link (ikke tekstet). 

Afslutning og præcisering af begrebet virtuel undervisning
v. Paul Bridgwater, læringskonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet.

Oplægget afslutter konferencen på Borupgaard Gymnasium med en tak til deltagerne, oplægsholderne og skolen. Der er også en afklaring af forskellen på forskningsbegrebet ’virtuel undervisning’ og begrebet, således som det anvendes i bekendtgørelse og vejledning.

Se optagelse af oplæg ved at følge dette link (ikke tekstet)

Potentialer i virtuel undervisning
v. Christian Dalsgaard, lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Oplægget har fokus på, hvordan online teknologier kan medvirke til at udvide de didaktiske muligheder der er. Lærere kan komme tættere på elevernes læringsprocesser, og online rum kan medvirke til, at elever i højere grad kan deltage, kommunikere og producere.

 

Potentialer i virtuel undervisning
v. Nikolaj Frydensbjerg Elf, professor i uddannelsesvidenskab med særligt henblik på fagdi­daktik, Syddansk Universitet

Oplægget beskriver en designdidaktik for virtuel undervisning. Undervisningens indhold, former og funktioner er under forandring, i hvert fald potentielt. Men de nye undervis­ningsteknologier underlægger sig allerede dominerende undervisningsmønstre. Derved er der formentlig et ikke realiseret læringspotentiale i at ændre didaktikken.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.