Indhent faglig viden

Tema 2 handler om, hvordan du som leder rammesætter indhentningen og delingen af faglig viden i jeres dagtilbud.

Som faglig leder er det vigtigt, at du forholder dig til at indhente faglig viden, At indhente faglig viden er et af tre temaer, der udgør en forudsætning for at udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud.

I kan indhente og dele faglig viden fra fx artikler, rapporter eller podcasts eller ved at deltage i kompetenceudvikling og udviklingsprojekter. Temaet handler også om, hvordan ny viden forankres i dagtilbuddet og bliver en del af jeres daglige praksis.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Mød Rikke, der er faglig leder, og som arbejder systematisk med at få ny viden ind i hverdagen i deres dagtilbud. At indhente ny viden og dele den er god faglig ledelse.

Herunder finder du en række refleksionsspørgsmål, som du enten kan stille dig selv eller bruge i en reflekterende samtale med en lederkollega.

Formålet med spørgsmålene er at skabe refleksioner, der kan inspirere til at afprøvede ledelseshandlinger, der er relevante for netop jeres arbejde med at fokusere jeres faglige ledelse.

Refleksionsspørgsmål
Til refleksion alene eller med en kollega

Handout med refleksionsspørgsmål (PDF)

- Hvordan arbejder du på selv at opsøge og formidle ny viden fra forskning og praksis til det pædagogiske personale?

- Hvordan rammesætter du, at det pædagogiske personale får og deler ny viden?

- Hvordan skaber du sammenhæng mellem jeres faglige retning og behov for kompetenceudvikling?

- Hvordan understøtter du, at ny viden fra fx kompetenceudvikling bliver forankret i jeres dagtilbud?

- Hvordan vurderer du hvilke tiltag, fx deltagelse i udviklingsprojekter, der kan bidrage til at styrke medarbejdernes faglige viden og kompetencer?

dagtilbud_faglig ledelse

Faglig ledelse består af tre temaer

Tema 1: Fastsæt en faglig retning

Tema 2: Indhent faglig viden

Tema 3: Aktiver faglig viden

 

Læs også Om Inspiration til din faglige ledelse

 

Tre videoer om faglig ledelse

Se videoer med Helle, Lene og Rikke, der alle er pædagogiske ledere, og hør dem fortælle om deres praksis med faglig ledelse. 

 

Sådan har vi gjort

Dette materiale er udarbejdet på baggrund af følgende kilder:

Vi har taget udgangspunkt i VIVEs vidensopsamling og brugt uddrag fra interview til at illustrere pointerne fra vidensopsamlingen. Formålet er at give inspiration til den daglige ledelsespraksis med konkrete eksempler og fortællinger fra ledere om mulige måder at bedrive faglig ledelse på.

Materialet her giver eksempler på, hvordan ledere kan arbejde fokuseret med deres faglige ledelse inden for de rammer, der er hos de tre ledere, som har bidraget til materialet. Materialet beskæftiger sig derved ikke med hvilke rammer, der skal være til stede for at gøre det muligt at bedrive faglig ledelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.