Aktivér faglig viden

Tema 3 handler om, hvordan du som leder arbejder med at aktivere eksisterende viden blandt personalet og omsætter ny viden.

At aktivere faglig viden er en vigtig del af fokuseret faglig ledelse, og en forudsætning for at skabe høj pædagogisk kvalitet i dagtilbud.

Lige som viden om praksis kan komme udefra, så kan viden også komme fra jeres egen praksis. Som faglig leder er det derfor vigtigt at aktivere den fagprofessionelle viden, som det pædagogiske personale allerede har. Det handler blandt andet om at arbejde med systematisk refleksion, observation og feedback.

På den måde kan du skabe gode rammer for, at det pædagogiske personale aktivt bruger deres pædagogiske viden, fagprofessionelle indsigt og metodekendskab til at skabe høj pædagogisk kvalitet.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Se og hør pædagogisk leder Lene fortælle, hvordan hun har skabt en kultur, hvor løbende observation og feedback er en del af fagligheden.

Herunder finder du en række refleksionsspørgsmål, som du enten kan stille dig selv eller bruge i en reflekterende samtale med en lederkollega.

Formålet med spørgsmålene er at skabe refleksioner, der kan inspirere til at afprøvede ledelseshandlinger, der er relevante for netop jeres arbejde med at fokusere jeres faglige ledelse.

Refleksionsspørgsmål
Til refleksion alene eller med en kollega

Handout med refleksionsspørgsmål (PDF)

- Hvordan arbejder du på at skabe en kultur, hvor I løbende kan give hinanden feedback på den praksis, I samarbejder om?

- Hvordan observerer du som leder jeres pædagogiske praksis, og hvordan giver du det pædagogiske personale feedback?

- Hvordan organiserer du, at det pædagogiske personale observerer og giver hinanden feedback?

- Hvordan skaber du rum til refleksion og sparring, og hvordan kan du bedst støtte og facilitere, at refleksionerne kan bruges til at afprøve nye tiltag i jeres pædagogiske praksis?

- Hvordan viser du fagligt engagement og inspirerer det faglige arbejde?

dagtilbud_faglig ledelse

Faglig ledelse består af tre temaer

Tema 1: Fastsæt en faglig retning

Tema 2: Indhent faglig viden

Tema 3: Aktiver faglig viden

 

Læs også Om Inspiration til din faglige ledelse

 

Tre videoer om faglig ledelse

Se videoer med Helle, Lene og Rikke, der alle er pædagogiske ledere, og hør dem fortælle om deres praksis med faglig ledelse. 

 

Sådan har vi gjort

Dette materiale er udarbejdet på baggrund af følgende kilder:

Vi har taget udgangspunkt i VIVEs vidensopsamling og brugt uddrag fra interview til at illustrere pointerne fra vidensopsamlingen. Formålet er at give inspiration til den daglige ledelsespraksis med konkrete eksempler og fortællinger fra ledere om mulige måder at bedrive faglig ledelse på.

Materialet her giver eksempler på, hvordan ledere kan arbejde fokuseret med deres faglige ledelse inden for de rammer, der er hos de tre ledere, som har bidraget til materialet. Materialet beskæftiger sig derved ikke med hvilke rammer, der skal være til stede for at gøre det muligt at bedrive faglig ledelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.