Ledelsen af et dagtilbud sætter rammerne for, hvordan det pædagogiske personale og børnegrupperne kan agere og udfolde sig. Fokuseret faglig ledelse er en forudsætning for at udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud.

Her får du både inspiration til at udvikle din faglige ledelse og indsigt i de rammer, der er beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan.