Fastsæt en faglig retning

Tema 1 handler om, hvordan du som leder skaber en tydelig og eksplicit faglig retning for jeres dagtilbud for og med det pædagogiske personale.

Fokuseret faglig ledelse er en forudsætning for at udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud.

For at sikre, at I har en fælles forståelse af, hvad faglig kvalitet er, bør I drøfte, hvordan faglig kvalitet kommer til udtryk hos jer, og hvordan den faglige retning omsættes til konkrete handlinger i hverdagens praksis.

Det kalder på, at du som leder både formulerer et tydeligt fagligt fokus, samt at du inddrager det pædagogiske personale i at sætte fælles faglige mål.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Se filmen og hør Helle, der er teamleder, fortælle om sit arbejde med at sætte en faglig retning, der skaber kvalitet.

Herunder finder du en række refleksionsspørgsmål, som du enten kan stille dig selv eller bruge i en reflekterende samtale med en lederkollega.

Formålet med spørgsmålene er at skabe refleksioner, der kan inspirere til at afprøve ledelseshandlinger, der er relevante for netop jeres arbejde med at fokusere jeres faglige ledelse.

Refleksionsspørgsmål
Til refleksion alene eller med din kollega

Handout med refleksionsspørgsmål (PDF)

- Hvordan arbejder du med at formidle den overordnede faglige retning, som den styrkede pædagogiske læreplans rammer og indhold udgør?

- Hvordan arbejder du på at skabe tydelige og eksplicitte forventninger til det pædagogiske personale for at skabe en fælles forståelse af den faglige retning?

- Hvordan inddrager du det pædagogiske personale i at drøfte, hvad høj kvalitet er hos jer for at skabe en fælles forståelse for jeres faglige retning?

- Hvordan og hvornår bruger du konkrete eksempler fra praksis til at konkretisere den faglige retning sammen med det pædagogiske personale?

- Hvordan inddrager du det pædagogiske personale i at omsætte den faglige retning til konkrete handlinger?

dagtilbud_faglig ledelse

Faglig ledelse består af tre temaer

Tema 1: Fastsæt en faglig retning

Tema 2: Indhent faglig viden

Tema 3: Aktiver faglig viden

 

Læs også Om Inspiration til din faglige ledelse

 

Tre videoer om faglig ledelse

Se videoer med Helle, Lene og Rikke, der alle er pædagogiske ledere, og hør dem fortælle om deres praksis med faglig ledelse. 

 

Sådan har vi gjort

Dette materiale er udarbejdet på baggrund af følgende kilder:

Vi har taget udgangspunkt i VIVEs vidensopsamling og brugt uddrag fra interview til at illustrere pointerne fra vidensopsamlingen. Formålet er at give inspiration til den daglige ledelsespraksis med konkrete eksempler og fortællinger fra ledere om mulige måder at bedrive faglig ledelse på.

Materialet her giver eksempler på, hvordan ledere kan arbejde fokuseret med deres faglige ledelse inden for de rammer, der er hos de tre ledere, som har bidraget til materialet. Materialet beskæftiger sig derved ikke med hvilke rammer, der skal være til stede for at gøre det muligt at bedrive faglig ledelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.