I dagtilbud

Inspiration til modtagelse af ukrainske børn i dagtilbud. 

Tryghed og tillid i modtagelsen og det første samarbejde

Ved familiens første besøg i dagtilbuddet er det primære formål at skabe tryghed og tillid. Afhængig af forældrenes sproglige kompetencer, vil dialogen muligvis kræve brug af tolkning, ligesom I måske kan aktivere lokale, frivillige ressourcepersoner.

I opstartsfasen vil kommunikationen typisk skulle ske så enkelt og tydelig som muligt. Her kan I med jeres kropssprog og med forskellige former for visuel understøttelse, fx billeder af hverdagens forskellige situationer være med til at skabe mening i alt det nye, som både børn og forældre skal afkode og gradvist indgå i. I nogle tilfælde kan brug af oversættelsesapps også være hjælpsomme og virke understøttende for en ligeværdig dialog.

Her på siden kan du finde materialer, som kan understøtte en god og tryghedsskabende modtagelse af børn og familier, samt redskaber og viden særligt knyttet til sprogunderstøttelse og tidlig opsporing af mistrivsel.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.