Nyhed

Kurser til pædagogisk personale om modtagelse af flygtninge på dagtilbudsområdet

Professionshøjskolerne udbyder 9-timers kompetenceløftskurser til modtagelsen af flygtninge i dagtilbud.

Kurser med fysisk fremmøde

Kurserne har fokus på følgende temaer:

  • At udvikle gode sprogmiljøer med fokus på trivsel og sprogtilegnelse af dansk som andetsprog.
  • At handle ift. hvad børnene kommer fra og at være bevidst om, hvad børnene kommer til i den danske daginstitution.
  • At samarbejde med forældre ift. deres situation, herunder at tale om tabsoplevelser med børn og forældre.

 

Du kan tilmelde dig kurserne her: Gratis kurser – nyankomne.dk.

Virtuelle forløb om modtagelsen af flygtninge i dagtilbud

Professionshøjskolerne har udviklet en række forløb med interaktive videoer, øvelser og gode råd til at håndtere nyankomne børn i dagtilbud.

Forløbene har fokus på:

  • Sprogudviklende aktiviteter med legende tilgang
  • Samarbejde med nyankomne forældre i dagtilbud
  • Opmærksomheder ved modtagelse af nyankomne børn

 

Du kan læse mere og tilmelde dig de virtuelle forløb på siden her: Forløb – nyankomne.dk

 

Baggrund

KL tilbyder i samarbejde med landets professionshøjskoler kompetenceudvikling, der skal møde akutte behov i landets kommuner i forhold til dansk som andetsprog og modtagelse af børn og unge, der er flygtet fra krigen i Ukraine.

Kurserne udbydes som en del af projektet om kompetenceløft i forbindelse med modtagelse af nyankomne.

Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 6.3 millioner kr. til indsatsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.