Inspiration til jeres pædagogiske praksis

Her på siden finder du materialer, der kan være med til at understøtte jer i opgaven med at modtage de ukrainske børn og samarbejde med deres forældre i dagtilbud eller i særtilbud. Materialet kan være relevant, hvad enten du har opgaven på dagtilbuds- eller forvaltningsniveau.

Du kan både finde allerede udgivet materiale, som ikke handler specifikt om modtagelse af flygtningebørn og familier, men som kan være særligt relevant for jeres arbejde i denne tid, og materialer, der er målrettet denne særlige situation.

Den pædagogiske opgave er, også i forhold til disse børn, der ankommer pludseligt og hvis familie er i en usikker situation, at skabe trygge og stimulerende læringsmiljøer, som giver børnene muligheder for at indgå i børnefællesskaber, hvor de kan lege og lære, og hvor deres udvikling og trivsel understøttes i samarbejde med deres familier.

Læs mere på UVM.dk 

 


Du kan kontakte vores Ukraine-hotline  om spørgsmål til lovgivning mm. på dagtilbudsområdet på + 45 70 80 67 07

Telefonen er åben kl. 9-12 mandag til fredag


Hvis I har ønsker om sparring og rådgivning til organisering og udvikling af jeres pædagogiske praksis, er I velkomne til at kontakte Praksiskonsulenterne på praksiskonsulenterne@stukuvm.dk

Vi vil også meget gerne høre fra jer, hvis I har gode erfaringer med at oprette og drive de særlige tilbud, som I ønsker at dele med andre kommuner


Som følge af krigen i Ukraine har vi i Danmark de seneste måneder modtaget mange familier, som er fordrevet fra Ukraine. Børn med opholdstilladelse (efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine), har inden for kort tid efter deres ankomst fået tilbud om optagelse i dagtilbud.

Der er desuden indgået politisk aftale om, at der vil kunne oprettes særtilbud i form af et dagtilbud, hvor alle pladser er forbeholdt børn, der har ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Lovforslaget herom hastebehandles i Folketinget i maj 2022 med henblik på ikrafttrædelse hurtigst muligt.

Det vil være op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke tiltag, der vil være nødvendige at benytte.

Du kan læse mere om aftalen om særtilbud på UVM.dk