Redskab

Model for tidlig opsporing

Opsporing af børn i udsatte positioner har afgørende betydning i det tidligt forebyggende arbejde. Her kan I læse om Opsporingsmodellen, som er udviklet for at opkvalificere den tidlige opsporing og indsats over for børn i udsatte positioner.

Børn på løbehjul på legeplads
© Socialstyrelsen

Opsporingsmodellens målgruppe er fagprofessionelle, som har daglig kontakt med 0-6-årige børn i udsatte positioner. Modellen skal understøtte de fagprofessionelle i en tidlig erkendelse, når et barn ikke trives, og dermed styrke muligheden for en tidlig indsats. 

Opsporingsmodellen kan styrke det tværfaglige samarbejde og den indbyrdes faglige og systematiske dialog mellem fagfolk omkring barnet. Modellen sikrer, at der arbejdes systematisk med opsporingen.

 

Modellens elementer

Opsporingsmodellen indeholder fire elementer:

  1. Trivselsvurdering
  2. Overgangsmodel
  3. Ekstern faglig sparring
  4. Dialogmodel for effektiv og målrettet mødeafholdelse

På Vidensportal.dk kan I læse mere om de fire elementer.

Opsporingsmodellen er udviklet for Socialstyrelsen af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), Danmarks Evalueringsinstitut og Udviklingsforum i samarbejde med fem kommuner. Modellen er afprøvet i en dansk kontekst i 2010-2013 i forbindelse med et forskningsprojekt.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.