Redskab

Vejledning om modtagelse af fordrevne børn fra Ukraine

Få information om den midlertidige ændring af dagtilbudsloven og hent inspiration til en vellykket modtagelse af fordrevne børn i dagtilbud.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Vejledningen er til dig, der arbejder i den kommunale forvaltning eller som dagtilbudsleder. 

 

Midlertidig ændring i dagtilbudsloven

Du kan finde både juridisk vejledning om de midlertidige ændringer i dagtilbudsloven og faglig inspiration til praksis.

De midlertidige regler giver kommunerne mulighed for at finde lokale løsninger i modtagelsen af de nyankomne børn. Kommunerne har bl.a. mulighed for at fravige en række bestemmelser i dagtilbudsloven, når det vedrører modtagelsen af børn med ophold efter særloven. Kommunerne har også - som noget nyt - mulighed for at oprette særtilbud i form af dagtilbud. Særtilbud i form af dagtilbud er et dagtilbud, hvor alle pladser er forbeholdt børn med ophold efter særloven. Dette og meget mere uddyber vejledningen.

 

Faglig inspiration til praksis

Du kan også finde henvisninger til relevante materialer til det pædagogiske arbejde med modtagelsen af nyankomne børn. Der er bl.a. inspiration til, hvordan man giver nyankomne børn fra Ukraine en god opstart i dagtilbud, og hvordan man kan arbejde med sprogunderstøttelse og forældresamarbejde.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.