Politik

Området politik skal udvikle elevernes evne til at tage stilling til politiske problemstillinger og forslag til handlinger.

Det gælder problemstillinger fra globalt til lokalt niveau. Der skal være fokus på demokrati, ideologier, medier, partier og rettigheder i ind- og udland. Undervisningen skal arbejde med forståelse af det politiske system samt dansk og international politik.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for samfundsfag
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find inspiration til undervisningen her på siden.

Inspirationsmateriale