Artikel

Bring menneskerettighederne ind i klasseværelset

Kender dine elever menneskerettighederne? Hører de til gennemsnittet, er kendskabet nok begrænset. Heldigvis behøver eleverne ikke at tygge sig igennem paragraffer for at blive klædt på til at engagere sig. 

Halvdelen af danske unge kan ikke nævne en eneste menneskerettighed. Hvordan kan vi så forvente, at de engagerer sig i dem? Vores samfund er fuld af demokratiske dilemmaer, og det er en fælles opgave at klæde de unge på, så de kan deltage i debatten. Derfor har Levende Menneskerettigheder udviklet en række digitale dilemmaspil, som aktiverer eleverne i undervisningen.

 

Menneskerettigheder på skemaet i samfundsfag

Arbejdet med menneskeretlige dilemmaer i undervisningen styrker eleverne, da de gennem refleksion og diskussion øver sig i at argumentere nuanceret om aktuelle problemstillinger.

Undervisningen passer ind i samfundsfagets generelle mål om, at "Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet" (Fagets formål, Stk. 2). Mere konkret kan undervisningen tage udgangspunkt i kompetencemålet: ”Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger” (Fra kompetenceomådet politik). Herunder især færdigheds- og vidensområdet: Det politiske system, retsstat og rettigheder.

Det er altså målet, at eleverne kan deltage aktivt i samfundet.

 

Undervisningsspil og advokater

Levende Menneskerettigheder har skabt en række undervisningsspil om temaer som ligestilling, digital adfærd, voldtægt og asyl. Ved at konkretisere temaerne gennem undervisningsspil, kan de unges viden omsættes til aktiv deltagelse. Spillene kan enten faciliteres med en frivillig advokat – eller tages i brug på egen hånd.

Som underviser kan du booke en frivillig advokat, der guider eleverne igennem et undervisningsspil eller rollespil om et demokratisk dilemma – det kunne eksempelvis være en fiktiv sag om ligeløn, asyl eller samtykke til samleje. Problemstillingerne udfoldes gennem interaktive videoklip, hvor eleverne inddrages i håndteringen af problemstillingen. Spillene kan også fungere som rollespil, hvor eleverne varetager roller, de kender fra retssalen, eksempelvis dommer, vidner, anklager eller forsvar.

 

Hvorfor en advokat?

Advokater beskæftiger sig dagligt med juridiske problemstillinger og dilemmaer, som i sidste ende afhænger af landets love og regler. Love og regler, som hviler på et menneskeretsligt fundament. Derfor har advokaterne en særlig relevant viden og erfaring på området. Advokaterne kan konkretisere cases og dilemmaer på en relatérbar måde, som eleverne i højere grad kan forholde sig til, end hvis det blot var teoretiske eksempler.

 

De unges demokratiske deltagelse styrkes

Skal demokratiet være inkluderende og stærkt, må de unge spille en vigtig rolle. Ved at skabe større kendskab til det retslige område, bliver de klædt på til at deltage og føre fundamentale rettigheder videre i fremtiden. Målet er med andre ord at løfte de unges mod til at engagere sig og deltage i debatten. Derfor efterstræber Levende Menneskerettigheder, at alle projekter bliver så aktuelle og relevante som muligt.

Materialerne hviler på et didaktisk fundament, hvor eleverne i høj grad lærer gennem eksemplerne fra videoerne og udbygger deres perspektiv i debat og diskussion med elever og lærere. Målet er, at eleverne, via konkrete eksempler, træner deres kommunikative kompetencer, så de bedre kan indgå i debat om demokrati og menneskerettigheder.

 

Skal dine elever engageres?

Levende Menneskerettigheder kan via platformen www.dilemmademokratiet.dk tilbyde mange forskellige typer af undervisningsmaterialer. Hvert projekt har supplerende materialer i form af for eksempel argumentationsark, idéer til øvelser og lærevejledninger.

Se for eksempel disse dilemmaspil:

Se videoen Velkommen til Dilemmademokratiet.dk her

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Søren Bech Laursen og Christina Lokmann Iversen fra organisationen Levende Menneskerettigheder

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.