Musikudøvelse

Arbejdet med musikudøvelse handler om at opbygge et repertoire og kompetencer inden for sang, spil, bevægelse og dans.

Elevernes repertoire og kompetencer skal opbygges både i forhold til danske og udenlandske sang- og musiktraditioner. Undervisningen skal give plads til at opleve glæden ved og lysten til at udtrykke sig musikalsk. Der kan arbejdes både med udvikling af sangteknik, udtryk i bevægelse og sang samt med sammenspil i små og store grupper.

Læs mere om kompetenceområdet musikudøvelse i Faghæftet for musik
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs mere om og få idéer til arbejdet med musikudøvelse.

Aktiviteter og forløb

Fotograf: Katrine Catalan
Produktionsskoleforeningen
GSK - musik - kazoo
Fotograf: Katrine Catalan
Elever i gang med at øve sig i musik Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
Elever i bevægelse Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 13. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.