Aktivitet

Musikbutikken

Indskoling: En remse på fire linjer om en musikbutik er udgangspunktet i denne aktivitet. Remsen er afsæt for sang og sammenspil i et lille arrangement. 

Aktiviteten er henvendt til 1.-2. klasse.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

I aktiviteten arbejdes der med sang og sammenspil ud fra en lille remse. Eleverne skal lære en lille remse, som efterfølgende udvides med en enkel melodi samt instrumenterne percussion, xylofon og boomwackers. Undervejs er der også fokus på fagord som puls, periode og rytmer.

 

Forudsætninger, form og indhold

Du kan med fordel anvende denne aktivitet som en af de første sammenspilsaktiviteter, da melodi og arrangement er meget enkelt. I aktiviteten introduceres først den enkle remse, derefter claves-rytmen og til sidst udbygges med øvrige instrumenter i et lille arrangement.

Arbejdsformen er præget af imitation, og øvelserne foregår på klassen i fællesskab, hvor alle er aktive. Du kan differentiere via elevernes brug af instrumenter. Boomwackers er særlig effektive rent grovmotorisk, hvor mindre xylofoner kræver mere finmotorisk koordination. Endelig kan der differentieres ved at sammensætte en form, hvor flere mere eller mindre vanskelige versioner af remsen/sangen indgår.

 

Tilrettelæggelse

Remsen er som følger:

”Vi går ned i en butik, hvor de handler med musik.
Hvis du ik’ er rigtig klog, kan du også få en bog.”

Noden findes som PDF øverst på siden.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

  • Hvordan skal remse og rytmer introduceres?
  • Hvordan sikres det, at alle er aktive undervejs?
  • Hvordan vil jeg differentiere undervejs?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i tre faser:

1. Remse
Indledningsvis kan remsen introduceres for eleverne. Når eleverne kan remsen udenad, kan melodien introduceres. Du kan med fordel akkompagnere på et melodibærende instrument.

2. Rytme
Derefter kan clavesrytmen, som også kaldes for puls-rytmen, introduceres. Alle elever kan prøve at spille claves-rytmen. Hvis der ikke er claves nok, kan de klappe i hænderne eller på lårene. Eleverne kan øve sig også i at tælle til 4, mens de spiller rytmen. Alternativt kan de også gå i takt til rytmen, så der synges og spilles puls på samme tid.

3. Instrumenter
Aktiviteten kan udbygges med de øvrige instrumenter. Fagord som puls, remse, melodi, periode og rytme kan bruges, hvor det er relevant. Efter claves-rytmen er det en god idé at introducere congas-rytmen, der går igen i de efterfølgende instrumenter.

Eleverne kan gradvist spille på flere instrumenter, og der kan byttes løbende. Eleverne spiller 4 takter og stopper efterfølgende i 4 takter. I de sidste 4 takter er det kun læreren, der spiller. Mens læreren spiller, tæller elevere højt (4 x 4). Til sidst kan der laves en version af sangen, som indeholder alle hovedelementerne (remse, sang, spil).

 

Evaluering

Lad eksempelvis eleverne optræde med sangen og ”orkesteret” til morgensang eller til arrangement med forældre. Du kan optage denne optræden, så I kan se det sammen i klassen. Det giver eleverne mulighed for at forholde sig til, hvad de har præsteret. 

Aktiviteten kan også evalueres ved at inddrage claves-pulsen i andre sange.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

  • Var det svært for eleverne at koncentrere sig og være fokuseret?
  • Holdt klassen rytmen? Hvordan kan det blive endnu bedre?
  • Lykkedes det at gøre alle aktive og deltagende?

 

Kreditering

Aktiviteten er udviklet i samarbejde med Anders Boysen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.