Aktivitet

Kazoo

Indskoling: Her præsenteres en række forskellige ideer til aktiviteter med kazoo. Øvelserne kan sammensættes på forskellige måder eller trækkes ud som et særskilt element sideløbende med andre forløb.

Aktiviteterne er henvendt til 1.-3. klasse.
Anslået tidsforbrug: Afhænger af den ønskede sammensætning af aktiviteterne.

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer at indgå i musikalsk udøvelse sammen med andre samt udvikler forståelse for grundlæggende musikalske parametre. Gennem forskellige typer af lege med kazooen, kan eleverne arbejde med blandt andet stemmetræning. 

 

Forudsætninger, form og indhold

Kazooen er et lille instrument, som kan udnyttes til gavn for en række musikalske discipliner. Den er sjov at spille på, og alle kan være med - tilmed er den billig i anskaffelse. Kazooer kan købes i de fleste musikbutikker og koster ca. 15 kr. stk. Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage i de beskrevne aktiviteter. Det er nemt at få kazooen til at sige noget for langt de fleste. Hvis enkelte elever har svært ved det fra starten, vil det som regel lykkes efter kort tid - man skal blæse i den brede ende af kazooen og sige "dyyyt".

Spil på kazoo er en sjov måde at "synge" på. Elever som ikke rigtig vil synge med, kan måske helt glemme dette udgangspunkt og pludselig opleves i en situation, hvor der arbejdes intensivt med melodiske øvelser. Kazooen kan være særdeles effektiv i forbindelse med:

 • lydlege
 • musikopdragelse
 • grafisk notation
 • melodispil
 • improvisation

Arbejdsformen er primært kendetegnet ved sammenspil, hvor der indgår pauser, solospil, improvisation med mere som integrerede elementer i øvelserne. Udvælg de aktiviteter, som passer til målgruppen.

Der kan differentieres dels gennem valg af aktiviteter og dels ved at justere, hvor mange elever, der spiller samtidig. Nogle elever kan være utrygge ved at spille 'solo'. Lad disse elever blive fortrolige med instrumentet, inden der stilles for store krav til individuel udførelse. Nogle elever kan udfordres yderligere ved at 'spille for' eller være dirigent.

 

Tilrettelæggelse

Det forudsættes, at hver elev har sin egen kazoo for at undgå unødig smittefare. Der bør altså købes mindst et klassesæt. Kazooerne kan mærkes. så hver elev hver gang får sin egen. Kazooerne kan vaskes - pas på ikke at få vand i membranen - og hele sættet kan derefter bruges til en ny klasse.

Det er vigtigt allerede i 1. lektion ikke at lade eleverne spille på "eget initiativ". Det er denne lektion, som sætter standarden for instrumenthåndteringen i aktiviteterne - måske også i kommende forløb, hvor andre instrumenter er i fokus.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

 • Hvilke aktiviteter skal eleverne arbejde med?
 • Hvordan skal kazooen introduceres?
 • Hvilke regler og retningslinjer skal gælde, når eleverne bruger deres kazoo?
 • Hvordan skal aktiviteterne elevalueres? Skal der eksempelvis optages små lydklip undervejs, der kan anvendes til evaluering og feedback?

 

Forslag til aktiviteter

 

Dirigentøvelse 
Der kan indledningsvis tales om dirigentens rolle. Vis eksempelvis eleverne åbne håndflader. Det betyder, at nu må der spilles. Vis herefter eleverne to knyttede hænder. Det betyder, at nu skal der stoppes. Klassens spil kan på denne måde dirigeres, og dette kan øves, indtil alle kan starte og stoppe fuldstændig samtidig. 

Aktiviteten kan udvides ved at inddrage store armbevægelser (armene ud til siden), når der spilles. Jo bredere armbevægelser, jo kraftigere skal der spilles og omvendt. Fokuser for eksempel på at få en fælles dynamik, og lad endelig eleverne prøve at dirigere. Aktiviteten kan yderligere udvides ved at føre armene op og ned, når der spilles. Jo højere armene er i luften, jo højere blæses der i kazooen. Jo lavere armene er nede, jo dybere spilles der. Der kan fokuseres på at lave glidende op- og nedgange.
 

Flere forslag til aktiviteter med kazoo:

 • At dirigere: Tegn en linje på tavlen, som indeholder kurver. Aftal, hvad det betyder, når kurven går op og ned, for eksempel højt og dybt. Spil linjen sammen ved, at dirigenten fører en kazoo i selvvalgt tempo langs stregen. Når kazooen går op ad kurven, spilles højere. Lad eleverne prøve at dirigere. Der kan også indføres huller (pauser) i linjen.
 • At skælde ud/rose: Kan der skældes ud i kazooen? Prøv at demonstrere det. Skæld en elev ud, og lad eleven sende skideballen videre til sidemanden, som igen sender den videre. Herefter kan der som variation spilles en runde, hvor der i stedet for siges noget sødt gennem kazooen.
 • Spil sammen: Spil en melodi for eleverne, som I skal prøve at gentage i fællesskab. Det kan være "Mester Jacob". Hvis eleverne er dygtige, kan den også laves som kanon, eventuelt med ledsagelse af guitar eller klaver.
 • Gæt en melodi: Spil en melodi for eleverne, som de skal prøve at gætte. Herefter er det en andens tur til at spille starten af en melodi, som andre skal prøve at gætte.
 • Vendespil: Send to elever uden for døren og lad resten være sammen to og to. Hver par skal lave en lille melodistump, som de begge to er enige om. Herefter sidder eleverne i tilfældig rækkefølge i en rundkreds. De to udefra skiftes til at bestemme to andre elever, som skal spille - de to udefra spiller vendespil med klassen og forsøger at lave stik ved at finde ud af hvem, der er sammen.
 • Sang med kazoovers: Syng en sang fra jeres sangbog og lad første og sidste vers være et kazoovers.
 • Improvisation: Lad eleverne skiftevis spille og synge "Æblemand, kom indenfor". Efter "med til mig i dag" er der en lille melodipause, inden sangen starter forfra. Lad eleverne på skift fylde denne pause ud med en lille kazoo-improvisation.
 • Fælles rytme: Lav en enkel dy-rytme med kazooen, som eleverne skal efterligne. Prøv at få eleverne til at sige dy-rytmen i kazooen til en fælles puls. Lav flere enkle dy-rytmer og del eleverne op i grupper - få det hele til at fungere med udgangspunkt i fælles puls.

 

Evaluering

Afklar allerede i planlægningsfasen, hvorledes aktiviteterne skal evalueres. Det er vigtigt, at eleverne er bekendte hermed, da det kan højne motivationen. Det er oplagt at optage små lydsekvenser undervejs, som kan høres af lærere og elever. Det giver mulighed for gensidig feedback. 

Lad eksempelvis eleverne foretage en selvevaluering ved at bede dem nævne alle de musikudtryk, de har arbejdet med i aktiviteterne. Det kan være udtryk som dirigere, starte, højt, kraftigt, svagt, dybt, udtryk. Eleverne kan også vurdere undervisningen og de aktiviteter, de bedst kunne lide.

Prøv eventuelt at optage nogle af de stemninger, som eleverne forsøger at udtrykke på kazoo. Afslutningsvis kan eleverne så gætte, hvilke stemninger der passer til hvilke lydklip. Der kan tales om spillestil og udtryk og gives forslag til forbedring/udvikling. Der kan eksempelvis fokuseres på at give feedback på de elementer, som er af størst betydning i forhold til sammenspil fremadrettet. Det kan være håndtering af instrumenter, start/stop, kraftigt/svagt.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvilke aktiviteter fungerede godt/mindre godt?
 • Hvilke justeringer ville være nødvendige, hvis aktiviteterne skulle gennemføres igen?
 • I hvilket omfang kan arbejdet med kazoo ligge til grund for udvikling af eksempel sammenspil og brug af musikudtryk?

 

Kreditering

Aktiviteterne er udviklet af Søren Bechmann.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.