Aktivitet

Hælen og tåen - en fællesdans

Mellemtrin: Denne aktivitet lægger op til fællesdans for fuld udblæsning. Der er gang i både hæl og tå og resten af kroppen, men også i fællessang, fælles puls og fællesskab.

Aktiviteten er henvendt til 3.-4. klasse.
Anslået tidsforbrug: 1 lektion.

Aktiviteten tager udgangspunkt i kompetenceområdet musikudøvelse. Der er fokus på, at eleverne kan udføre elementer i en dans med sikker pulsfornemmelse, samtidig med at de synger og danser. 

 

Forudsætninger, form og indhold

"Hælen og tåen" er et eksempel på en fællesdans, som er nem at indstudere. Aktiviteten kan eventuelt omsættes til en rotationsaktivitet, hvor der løbende skiftes mellem spille- og danseaktiviteter. Dansen er velegnet til hurtigt at få bevæget sig i en musikfaglig kontekst.

For at danseaktiviteter kan fungere, er det væsentligt, at der allerede i de mindste klasser sættes ind med forskellige sanglege og bevægelseslege, hvor det at synge og bevæge sig i fællesskab udvikles som en helt naturlig del af det faglige indhold.

 

Tilrettelæggelse

Tekst, melodi med becifringer og selve danseinstruktionen findes i en PDF-fil øverst på siden.

Mens eleverne danser, kan læreren akkompagnere, hvorved der løbende kan justeres og udvikles på dansen.  

Se hvordan dansen kan gennemføres i denne video: Hælen og tåen

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvordan skal sangen og dansen introduceres og gennemføres?
 • Hvordan sikres det, at alle deltager aktivt?
 • Hvordan skal der evalueres? Se konkrete forslag i slutningen af aktiviteten.

 

Aktivitetens opbygning

Tekst og noder findes i en PDF-fil. Dansen kan ses på en video, der findes herover under overskriften "Tilrettelæggelse".
Dansen foregår, som det er beskrevet herunder:

 • Elverne opstilles i dobbelt kreds parvis med front mod hinanden. Drengene står inderst.
 • Klap og trin:
 • Højre hæl og højre tå og til siden og klap klap
 • Venstre hæl og venstre tå og tilbage og klap klap
 • Kryds med højre hånd og klap selv.
 • Kryds med venstre hånd og klap selv.
 • Begge klap klap og rundt: En, to, tre, fire, stå. Klap, klap, klap. Herefter skal eleverne stå overfor en ny makker. 

 

Evaluering

Som evaluering kan der eksempelvis undervejs i aktiviteten observeres på, om eleverne klapper synkront med de andre, udfører dansens elementer med sikker pulsfornemmelse, og om de kan synge og danse samtidig.

Dansen kan også evalueres ved at optage og sammenklippe en lille film. Herved bliver der mulighed for i fællesskab med eleverne at forholde sig konkret til udvalgte elementer af dansen. 

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • I hvilket omfang lykkedes det at få alle elever til at deltage aktivt?
 • Hvordan fungerede brugen af film som evaluering?
 • Hvad skulle justeres eller ændres, hvis aktiviteten skulle anvendes igen?

 

Kreditering

Aktiviteten er udarbejdet af Knud Kalnæs fra Ådalskolen på Fyn.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.