Aktivitet

Sangaktiviteter: Opvarmning, kanon og opmærksomhed på tekst

Mellemtrin: Tre aktiviteter fra Sangens Hus har blandt andet fokus på stemme, opvarmning, intonation, kanon, flerstemmighed, tekstforståelse, frasering og melodi. 

Aktiviteterne er henvendt til 3.-4. klasse.
Anslået tidsforbrug: Ca. 1 lektion pr. aktivitet.

Herunder præsenteres de tre aktiviteter, der alle arbejder inden for kompetenceområdet musikudøvelse. Under hver aktivitetsbeskrivelse findes en video, der viser aktiviteten i praksis:

 

1. Opvarmning

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne bliver i stand til at synge med god klang og intonation og at bruge stemmen hensigtsmæssigt. Formålet er desuden at styrke elevernes stemmer og bevidsthed om egen stemme, så den enkelte elev får udvidet sin ambitus og bruger kroppen hensigtsmæssigt til støtte for sangstemmen.Eleverne får her trænet og opvarmet stemmerne. Aktiviteten består af en en serie af opvarmningsøvelser, der gennemføres i flow som optakt til sang i musiktimen eller som element midt i en lektion, hvor der skal arbejdes med sang og stemmebrug. Desuden kan aktiviteten også bruges som opvarmning til skolekor.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Aktivitetens opbygning

 • Læreren vifter med armene - Eleverne imiterer
 • Læreren klapper hele kroppen igennem - Eleverne imiterer
 • Læreren laver forskellige lyde med ”vifte-bevægelser” til - Eleverne imiterer
 • Læreren laver lyde på brr eller drr - Eleverne imiterer
 • Læreren igangsætter ABC-sangen på brr, drr eller v - Eleverne synger sangen på drr, brr eller v
 • Læreren laver en lyd og bevægelse (solo) - Eleverne imiterer
 • Læreren peger på den elev som skal lave næste solo-lyd - Resten af klassen imiterer

2. Solfa-kanon

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne kan synge flerstemmigt med god intonation og har bevidsthed om egen og andres rolle i den musikalske udfoldelse. Sangen er valgt, fordi den har en god, stærk melodi og en klar melodisk og rytmisk opbygning. Den er egent til arbejdet med kanonsang og til dans. Opbygningen gør sangen velegnet til analyse, som danner grundlag for begyndende bevidsthed i forhold til formforløb og centrale fagord og begreber. 

Det er en forudsætning, at læreren er bekendt med solmisation (også kaldet Solfa). En oversigt over solfa-sproget kan findes i ”Årets gang i spirekoret” af Dorte Bille.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Aktivitetens opbygning

 • Læreren synger sangen med solfa - Eleverne imiterer
 • Læreren viser dansen - Eleverne imiterer
 • Læreren deler eleverne i 2 hold (kredse) og sætter en kanon i gang - Eleverne synger, når de bliver sat i gang
 • Læreren sæter kanon i gang med sang og dans - Eleverne synger og danser, når de bliver sat i gang

Dansen
Til højre, samle, til højre, samle (”la la do re mi mi mi”)
Til venstre, samle, til venste, samle (”mi mi re do la la”)
8 skridt mod midten (la so la la mi mi re do re mi mi”)
8 skridt væk fra midten (la so la la mi mi re do re la la”)

Klassen kan stå i en rundkreds sammen med læreren. Eleverne kan lære sangen med håndtegn (solfa) efter papegøjemetoden. Sangen kan findes i ”Børnekor med poesi og bevægelse” af Pia Boysen og Margrethe Enevoldsen.

3. Udsigt i kikkert

Denne aktivitets formål er at styrke elevernes kompetencer i at deltage opmærksomt i sang – med udgangspunkt i arbejdet med det tekstlige indhold. Eleverne kan opnå færdigheder i at synge med på danske sange samt viden om sangens tekstlige indhold og melodiens opbygning.

Sangen er valgt, som et eksempel på en enkelt opbygget melodi, som har et omfang, der gør, at stemmen strækkes. Melodien underbygger tekstens indhold. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Aktivitetens opbygning

 • Læreren spiller sangen for eleverne - Eleverne lytter
 • Læreren deler noderne ud og der snakkes om titlen, "om at se i en kikkert" - Eleverne maler melodien (op og ned) for at understrege bevægelserne i melodilinjen
 • Læreren spiller et vers - Eleverne synger 1. vers
 • Læreren synger for og viser fraseringen - Eleverne imiterer
 • Læreren deler eleverne i 2 hold (drenge/piger) og gennemgår teksten linje for linje - Eleverne deltager i dialogen om teksten
 • Læreren spiller et vers - Eleverne synger verset på skift i de to grupper
 • Læreren spørger ind teksten i 2. vers - En elev læser 2. vers 
 • Læreren spiller - Eleverne synger 2. vers 
 • Læreren går i dialog om teksten - En elev læser vers 3 op
 • Læreren spiller - Eleverne synger vers 3

Når sangen øves, kan klassen med fordel inddeles i to hold, som skiftes til at synge en linje hver. Det træner elevernes indre gehør, samtidig med at det giver afveksling i indstuderingen.

Kreditering

Aktiviteter og videoer udarbejdet af Sangens Hus.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.