Didaktik i faget

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske opgaver, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Her finder du artikel og eksempler på dialogbaseret undervisning og aktiviteter, der inddrager bevægelse.

Det er et særkende ved den erhvervsfaglige matematik, at eleverne arbejder med autentisk materiale.

Det vil være befordrende for elevernes læring at inddrage undervisning, som sætter fokus på en mere holdbar erkendelse af de matematiske emner og beregninger. Eksempler på metoder, der kan være befordrende for en dybere indsigt i matematikken, kan være:

  • Undervisning, der taget udgangspunkt i praktiske opgaver, der skal løses, og hvor matematikken er et nødvendigt redskab. Meget gerne opgaver, som eleverne er i gang med i deres værkstedsundervisning, eller som de har mødt i deres virksomhed eller hverdag.
  • Undervisning, der omfatter dialog om matematikken. Det har vist sig, at dialog om matematikken fremmer læringen og forståelsen. Det er derfor en fordel at inddrage undervisningsformer, hvor dialog indgår. Dialogen kan være mellem eleverne eller mellem lærer og elev.
  • Undervisning, der afdækker evt. misforståelser, som eleverne har tilegnet sig, og som står i vejen for forståelse af efterfølgende emner.
  • Elevfremstilling af materiale. Når eleverne selv skal formulere forhold om matematikken, kræver og øver det et bedre indblik i det matematiske emne, end blot at løse opgaver. Eleverne kan eksempelvis udarbejde deres egne formelsamlinger med forklaringer på matematikken, optage forklaringer på telefonen, stille opgaver til sidemanden eller lignende.

Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 04. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.