Artikel

Matematikdidaktik.dk

Matematikdidaktik.dk er en vidensbank for til matematiklærere, som ønsker at blive inspireret og arbejde med at videreudvikle matematikundervisning. 

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) står bag sitet.

Nyheder og arrangementer

NCUM har samlet en oversigt over matematikdidaktiske seminarer og konferencer. Desuden kan du finde den nyeste viden fra både ind- og udland om matematikfaglige og -didaktiske emner: 
Aktuelt - nyheder og arrangementer

 

Temaer 

Temaerne på sitet behandler aktuelle og relevante temaer vedr. matematiklæring og -undervisning fra praksis og forskning. Få overblikket over alle nye og kommende temaer til erhvervsuddannelserne:
Matematikdidaktiske temaer til erhvervsskoler

 

Eksempler på temaer

1. Positionssystemer

Positionssystemerne er en central del af matematikundervisningen i erhvervsuddannelserne, da de bl.a. er grundlaget for beregning og overslag, kontrol af beregninger og fortolkninger af tal. I temaet om positionssystemer på matematikdidaktik.dk, får du eksempler på, hvordan man kommer i gang med at undervise i positionssystemer med udgangspunkt i hverdagen og elevernes praksis.
Se tema om positionssystemer

 

2. Test og kortlægning i matematik

Undervisning og eksamen på grundforløb i erhvervsuddannelser skal gennemføres i løbet af relativt kort tid. Med kortlægning og brede test kan man hurtigt at få indblik i elevernes profil, niveau og motivation og derved bedre tilrettelægge og gennemføre en god undervisning. I temaet om test og kortlægning på matematikdidaktik.dk, får du eksempler på diagnostiske opgaver og testprincipper, der kan anvendes i grundforløbet.
Se tema om test og kortlægning i matematik

 

 

 

Siden er opdateret 14. juni 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.