Aktivitet

Undervisning med dialog - eksempler med matematik

Det har vist sig, at dialog om matematikken fremmer læringen og forståelsen. Det er derfor en fordel at inddrage undervisningsformer, hvor dialog indgår. Dialogen kan være mellem eleverne eller mellem lærer og elev. Her kan du finde eksempler på aktiviteter, der understøtter dialog.

Undervisning med dialog - eksempler med matematik

I dette eksempel skal eleverne tage billeder og lave opmålinger af geometriske figurer i nærmiljøet. Kammeraterne skal herefter lave beregningerne.

I aktiviteten skal eleverne formulere den systematik, de tilegner sig, hvilket styrker erkendelsen af det, de har lært. Aktiviteten er også beregnet til at afdække eventuelle misforståelser af positionssystemet, som eleven kan have.

Aktiviteten tager ti minutter. Eksemplet inddrager algebra, men princippet kan bruges indenfor alle kompetenceområder.

Siden er opdateret 29. april 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.