Kompetenceudvikling

FIP. Engelsk. Forår 2018

Materialer og præsentationer fra FIP, forår 2018

 

Oplæg

V. fagkonsulent Line Flintholm

De nye læreplaner indeholder faglige målbeskrivelser af elevers sprogfærdigheder, der læner sig op ad den europæiske sprogramme, CEFR. Dette oplæg introducerer til baggrunden for og formålet med CEFR, samt den intenderede anvendelse af sprogrammen i undervisningen.
V. Karen Lund, DPU /Aarhus Universitet

Hvordan kan man arbejde med CEFR konkret i egen undervisning? Studieskolen i København har mange års erfaring med tilrettelæggelse af sproglig progression med anvendelse af CEFR og vil i dette oplæg give inspiration til, hvordan man kan gøre det konkret. 
v. Stine Lema, Chefkonsulent hos Videnscenter for fremmedsprog – læring i praksis, Studieskolen.

Oplæg, spørgsmål og diskussion v. Bjørn Christensen, Århus Akademi, formand for Hf-opgavekommissionen og fagkonsulent Line Flintholm

Fra hver deltagende skole udarbejdes et forslag til en eksamenstekst – inkl forslag til instruks Tekstforslagene medbringes i 5 kopier samt digitalt og indgår i workshoppen om den mundtlige prøve.
v. Bjørn Christensen, Århus Akademi, formand for Hf-opgavekommissionen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.