Nordic 0-24: Udsatte børn og unge

Fem danske kommuner har deltaget i et tre-årigt projekt om tværsektorielt samarbejde om udsatte børn og unge. Her får du viden og inspiration fra de enkelte projekter. 

Her får du viden om, hvordan man kan udvikle et tidligt og tæt tværsektorielt samarbejde om udsatte børn, unge og deres familier med særligt fokus på den systematiske inddragelse af børn og forældre.

Fem kommuner deler deres erfaringer fra et treårigt netværkssamarbejde ”Nordic 0-24”. Netværket har dannet ramme om sparring og erfaringsudveksling på tværs af de danske kommuner, samt på tværs af otte nordiske lande.

Nordic 0-24: Erfaringer fra fem kommuner

Videoer og artikler

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.