Erfaringer med inklusion i praksis

Bliv inspireret af skoler og kommuners erfaringer med dialogisk visitation, samarbejde mellem almen- og specialområdet og systematisk feedback. 

Her får du viden om, hvordan skoler og kommuner kan styrke arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer for alle elever – og især for de elever i udsatte positioner.

Skoler og kommuner har i perioden december 2018 til juni 2020 deltaget i forløb med STUK´s læringskonsulenter. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har samlet op på erfaringerne, der kan findes her på siden.