Artikel

Systematisk elevfeedback i specialtilbud

Det er vigtigt med et systematisk fokus på alle elevers læring og trivsel. Det gælder naturligvis også for elever i specialtilbud. Her kan du læse om specialtilbuds erfaringer med systematisk elevfeedback.

Temarapport: Et blik på tre skolers praksisudvikling

I temarapporten ”Systematisk elevfeedback i specialtilbud” (Danmarks Evalueringsinstitut 2020) sættes fokus på, hvordan tre specialskoler/skoler med specialklasserækker har arbejdet med systematisk elevfeedback.

Christianskolen har valgt helt at adskille samtaler om elevernes trivsel og om deres faglige udvikling og har udviklet en model for, hvordan de på skolen afholder jævnlige, korte læringssamtaler med fokus på elevens faglige mål og progression. De to andre skoler har ligeledes arbejdet med systematisk feedback. Holmebækskolen i Køge Kommune har sat fokus på inddragelse af elevernes egne perspektiver i udviklingen af læringssamtaler, og Kalvehave Skole & Børnehus i Vordingborg Kommune arbejder med udvikling af læringsmål og feedback i faget ”livsmestring”.

Temarapporten formidler skolernes erfaringer og peger desuden på en række opmærksomhedspunkter til andre skoler og kommuner, der ønsker at arbejde med systematiske faglige læringssamtaler for elever i specialtilbud.

Hent temarapporten Systematisk elevfeedback (PDF)

 

Erfaringer fra Christianskolen

Christianskolen, der er et mindre skole- og dagbehandlingstilbud i Frederiksberg Kommune, har udviklet en systematik i sit arbejde med fagligt fokuserede læringssamtaler. De foreløbige erfaringer fra udviklingsarbejdet er, at læringssamtalerne er gode til at give eleverne en bedre forståelse af deres faglige niveau og udvikling. Samtalerne har potentiale til at virke fagligt motiverende for eleverne, idet selv en lille, faglig progression kan synliggøres gennem de jævnlige samtaler om helt specifikke mål og delmål. Foruden elevernes udbytte oplever nogle lærere, at den ekstra tid, de bruger på at forberede og afholde læringssamtaler, fås tilbage, når de efterfølgende kan bruge materialet fra læringssamtalerne på netværks- og behandlingsplansmøder.

Erfaringer fra Christianskolen formidles i to materialer: En film, der formidler lærere og skoleleders oplevelser og erfaringer med læringsamtaler med eleverne, og en folder, der viser den model for læringssamtaler, som skolen har udviklet.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Læs folder med model for læringssamtaler fra Christianskolen (PDF)

 

Hvorfor systematisk elevfeedback i specialtilbud?

I 2016 pegede ekspertgruppen bag inklusionseftersynet på et behov for, at man i specialundervisningen retter større fokus mod den enkelte elevs faglige progression og trivsel. Ekspertgruppen vurderede dengang, at der ved omstillingen til øget inklusion i for høj grad havde været fokus på organiserings- og støtteformer og ikke i tilstrækkelig grad på elevernes læring og trivsel.

 

Baggrund

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i 2020 gennemført en erfaringsopsamling på satspuljeinitiativet Opfølgning på inklusionseftersynet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). I satspuljeinitiativet samarbejdede STUK med 17 skoler og fem kommuner i rådgivnings- og netværksforløb med fokus på lokal praksisudvikling inden for temaerne:

  • Dialogisk visitation
  • Samarbejde mellem almen- og specialområdet
  • Systematisk elevfeedback

EVA har samlet op på erfaringerne fra de deltagende skoler og kommuner med det formål at kunne inspirere andre skoler og kommuners arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Erfaringerne er samlet i rapporten ”Opfølgning på inklusionseftersynet - en erfaringsopsamling” og desuden formidlet i en række inspirationsmaterialer, podcast og film, som indeholder eksempler fra skoler og kommuners konkrete praksis. Alle materialerne kan ses på emu.dk.

Hent den samlede rapport Opfølgning på inklusionseftersynet - en erfaringsopsamling (PDF) 

 

Læs mere

I artiklen ”Læringssamtaler som redskab i arbejdet med elevernes læring” præsenteres den tilgang til læringssamtaler, som har inspireret Christianskolen og Holmebækskolen i deres arbejde med systematisk elevfeedback. Artiklen er skrevet af Lene Skovbo Heckmann.

Læs artiklen  Læringssamtaler som redskab i arbejdet med elevernes læring på emu.dk

Del 2 af podcast-serien Veje til inklusion sætter fokus på Christianskolens indledende erfaringer med systematisk elevfeedback og deres overvejelser over det at afholde læringssamtaler med deres målgruppe af elever. Podcastserien er udgivet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Find podcastserien Veje til inklusion på emu.dk eller i din foretrukne podcastafspiller

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.