Erfaringer med inklusion i praksis

Bliv inspireret af skoler og kommuners erfaringer med dialogisk visitation, samarbejde mellem almen- og specialområdet og systematisk feedback. 

Her får du viden om, hvordan skoler og kommuner kan styrke arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer for alle elever – og især for de elever i udsatte positioner.

Skoler og kommuner har i perioden december 2018 til juni 2020 deltaget i forløb med STUK´s læringskonsulenter. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har samlet op på erfaringerne, der kan findes her på siden. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.