Valgfag

I valgfaget musik er der ligesom i det obligatoriske fag fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.

Læs mere om musik som valgfag og find Fælles Mål, læseplan, vejledning her:

Valgfaget musik

Siden er opdateret 05. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.