Læsning

Læsekompetence danner grundlag for alsidig og personlig udvikling og for at kunne tage kritisk stilling og handle i et demokratisk samfund.

Gennem læsning tilegner eleverne sig viden, oplevelser og fordybelse, og udvikling af læsekompetence er helt central for lysten til at lære mere og som forberedelse på videre uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet.

Læs mere om kompetenceområdet læsning i Faghæftet for dansk
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find også mere om læsning her: Læse- og skrivedidaktik.

Siden her giver konkrete ideer og redskaber til arbejdet med læsning. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.