Læsning

Læsekompetence danner grundlag for alsidig og personlig udvikling og for at kunne tage kritisk stilling og handle i et demokratisk samfund.

Gennem læsning tilegner eleverne sig viden, oplevelser og fordybelse, og udvikling af læsekompetence er helt central for lysten til at lære mere og som forberedelse på videre uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet.

Læs mere om kompetenceområdet læsning i Faghæftet for dansk
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find også mere om læsning her: Læse- og skrivedidaktik.

Siden her giver konkrete ideer og redskaber til arbejdet med læsning. 

Fokus på læsning: Inspirationsmateriale