Redskab

Vi ses, læsemakker

I Danmark har indsatsen ”Vi ses, læsemakker!” været en del af satspuljeprojektet ”Styrket faglighed blandt udsatte børn”.

Baggrund

International forskning har vist, at struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange (”cross-age tutoring”) kan løfte elever med svag social baggrund. I USA har blandet andet læseforskerne Johnson & Invernizzi fra University of Virginia og Connie Juel fra Stanford University udviklet konceptet Book Buddies.

Konceptet er enkelt: En ældre makker læser med en yngre makker, og den ældre makker får supervision før og under forløbet af en læsekyndig person. I USA kan de ældre makkere være studerende fra universiteter, studerende fra tekniske skoler eller ældre elever på skolen, eller det kan være frivillige, eksempelvis hjemmegående, forældre eller bedsteforældre. De yngre makkere er oftest socialt udsatte elever i indskolingen med ringe forudsætninger for at lære at læse og skrive.

 

Indsatser i Danmark 

I Danmark har de yngre makkere været elever i 1.-3. klasse, som har fået tilknyttet en ældre læsemakker fra 5.-8. klasse, en pædagog fra fritidsordningen eller en lærerstuderende. De yngre makkere har været elever med særlige behov eller hele klasser, der læser med ældre hele klasser. Derudover har vi i Danmark erfaringer fra inklusionsområdet, hvor yngre elever profiterer socialt og trivselsmæssigt af at have en ældre makker.

Denne indsats ”Vi ses, læsemakker!” er en del af satspuljeprojektet ”Styrket faglighed blandt udsatte børn”. Formålet er at øge læsefaglighed, læsemotivation og trivsel blandt børn med svag social baggrund i Danmark. Indsatsen er kendetegnet ved, at det er hele klasser, der deltager. De ældre læsemakkere kan være elever i 7. eller 8. klasse, mens de yngre læsemakkere kan være elever i 3., 4. eller 5. klasse.

Indsatsen består af fem hovedkomponenter:

  • Manualer og film: Manualerne beskriver arbejdet med læsemakkere samt fire introduktionsvideoer til skoleledere, pædagogisk personale og skolebibliotekarer. Manualerne findes via linket her på siden.
  • Opkvalificering af de ældre makkere: De ældre elever instrueres i deres læsemakkerrolle, de enkelte læse- makkersessioner, feedbackmetoder samt sociale strategier for relationsdannelse.
  • Struktureret elevsamarbejde: To-tre ugentlige læsemakkersessioner á 45 minutters varighed over en periode på 10 uger samt en afslutning.
  • Frivillige progressionsmålinger af de yngre elever før og efter.
  • Opfølgning og støtte til de ældre læsemakkere: Fem supervisionsgange for de ældre makkere, hvor de har mulighed for at dele erfaringer og udfordringer.
     

Se evalueringsrapporten om den konkrete indsats her: Skolerettede og skoleunderstøttende indsatser målrettet socialt udsatte børn
 

De fire introduktionsvideoer:

© Børne- og Undervisningsministeriet
Introduktion.
© Børne- og Undervisningsministeriet
Rollefordeling blandt skolens personale i projekt læsemakker.
© Børne- og Undervisningsministeriet
De ældre elevers rolle i læsemakkerprojektet.
© Børne- og Undervisningsministeriet
Læsemakkersessionen i læsemakkerprojektet.

 

Videoerne er udviklet af Københavns Professionshøjskole.

 

Kreditering

Indsatsen er udviklet af Professionshøjskolen Metropol for Undervisningsministeriet. Hele forsøget er evalueret af TrygFondens Børneforskningscenter v. Aarhus Universitet, VIA University College og Rambøll.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.