Læse- og skrivedidaktik

Læse- og skrivedidaktik er grundlag for arbejdet med læse- og skriveudvikling.

Læseudviklingen kan støttes af skriftsproglige aktiviteter og læsestrategier. Læseforståelsesstrategier samt læseformål er nøgleord i forbindelse med læseudvikling. På samme måde er det at skrive i mange genrer, med forskellige formål og modtagere centralt i skrivearbejdet.

Her på siden kan du eksempelvis blive klogere på arbejdet med elevernes digitale læsning og skriftlige kompetencer i arbejdet med forskellige teksttyper. Find også inspiration til god og differentieret læseundervisning.

Læsning, stavning og skrivning

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.