Redskab

Elevens lystlæsning understøttet af PLC

Få viden og inspiration til, hvordan det pædagogiske læringscenter kan være med til at stimulere elevernes lystlæsning på mellemtrinnet og i udskolingen. 

 

Det pædagogiske læringscenter skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater (Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre, § 1). Herudover har det pædagogiske læringscenter en forpligtelse til at stille bøger til rådighed for elevernes fritidslæsning og yde vejledning i brugen samt præsentere forskellige kulturtilbud til eleverne, fx ved at åbne skolen mod det lokale kulturliv.

Med andre ord spiller det pædagogiske læringscenter en væsentlig rolle i alle skolens fag, også når det drejer sig om at sætte fokus på elevernes læselyst. Det pædagogiske læringscenter udmærker sig ved at være et særligt miljø på skolen, hvor lærere og elever har adgang til en bred vifte af læsestof i mange medier, ligesom der også er adgang til fagpersoner med stor viden om medier, læsning, hvordan man søger osv.

Skoler i Danmark ser vidt forskellige ud. Nogle steder er det pædagogiske læringscenter et rum, andre steder er det pædagogiske læringscenter særlige zoner. Fælles for dem er, at skolen markerer et sted, der kalder på læring, læsning og fordybelse. Når skolens læselystinitiativer tager afsæt i det pædagogiske læringscenter, åbner det for en lang række muligheder, der knytter sig til læsemiljøet, læsepædagogik, læseprincipper, læsematerialer og læseaktiviteter.

 

Kreditering

Materialerne om læselyst er produceret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.