Læse- og skrivedidaktik

Læse- og skrivedidaktik er grundlag for arbejdet med læse- og skriveudvikling.

Læseudviklingen kan støttes af skriftsproglige aktiviteter og læsestrategier. Læseforståelsesstrategier samt læseformål er nøgleord i forbindelse med læseudvikling. På samme måde er det at skrive i mange genrer, med forskellige formål og modtagere centralt i skrivearbejdet.

Her på siden kan du eksempelvis blive klogere på arbejdet med elevernes digitale læsning og skriftlige kompetencer i arbejdet med forskellige teksttyper. Find også inspiration til god og differentieret læseundervisning.

Læsning, stavning og skrivning

Tidlige læsere - tidlig indsats til talenter

- inspiration til god og differentieret læseundervisning fra National Videncenter for Læsning