Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læringsmiljøet består af en række forskellige elementer, som det pædagogiske personale og ledelsen løbende kan arbejde med at styrke.