Hvad er et pædagogisk læringsmiljø?

Et pædagogisk læringsmiljø indeholder både strukturelle parametre og proceselementer.

Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet. 

 

Det pædagogiske læringsmiljø er et miljø, hvor der med afsæt i det pædagogiske grundlag arbejdes bevidst og målrettet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Læringsmiljøet består af en række elementer, som det pædagogiske personale og ledelsen løbende kan arbejde med at styrke.

 

Pædagogiske læringsmiljøers byggesten

Pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud bygger på et samspil mellem strukturelle parametre som:

  • personalets uddannelse og kompetencer
  • børnegruppernes størrelse
  • fysiske rammer
  • normering
  • digitale redskaber
  • den æstetiske udformning

og en række proceselementer som eksempelvis:

 

Inspiration til din praksis?

Find inspirationsmaterialer om det pædagogiske læringsmiljø på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.