Aktivitet

Øv faste vendinger til tekst- eller filmarbejdet med tre på stribe

Med en simpel spilleplade og spillebrikker kan dine elever glemme, at de lærer, mens de øver mundtlighed og træner faste vendinger til tekst- eller filmpræsentation. 

 

Øvelsen kan bruges ved alle tekster, men er mest egnet til film eller tekster med en handling.

 

Øvelsen varer 15-20 minutter og kan benyttes på alle gymnasiale niveauer.

Ved mundtlig eksamen i tysk vil eleverne uanset eksamenstekst og niveau have brug for et fasttømret repertoire af faste vendinger til at præsentere og resumere en tekst.

Disse vendinger kan du som tysklærer træne med dine elever ved at lade dem spille ”Tre på stribe”/”Drei gewinnt”. Konkurrenceelementet skaber for nogle elevtyper motivation, og aktiviteten giver god mulighed for at variere undervisningen og få eleverne væk fra skærmen.

Der trænes særligt følgende det faglige mål om at “udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk”. 

 

Planlægning og organisering 

Det er en kort og meget overskuelig aktivitet, der ikke kræver meget forberedelse. Eleverne arbejder i par, der hver skal bruge en spilleplade til hhv. tekster og film samt 2x3 ens spillebrikker pr. par. Er der ulige antal elever på holdet, udgør to elever sammen et hold mod en anden elev. Find spillepladerne her:

Afhængigt af klassens niveau kan man også gennemgå betydningen af de enkelte spørgsmål på spillepladen og de  hjælpesætninger, der er skrevet med rødt.

Man kan evt. også vælge at forsyne eleverne med nogle chunks til at spille, såsom ”Du bist dran”, ”Das ist korrekt”, ”Ich habe gewonnen” osv. 

Spillet tager udgangspunkt i en tekst eller en film, der allerede er læst/set og bearbejdet i klassen, så eleverne har mulighed for og ordforråd til at tale om det pågældende materiale. Eleverne instrueres i, at øvelsen udelukkende foregår på tysk.

 

Gennemførsel 

Eleverne skiftes til at placere en spillebrik på spillepladen.

Hver gang en spillebrik placeres eller flyttes, skal eleven færdiggøre sætningen eller besvare spørgsmålet på det pågældende felt. Til dette kan eleven benytte de røde hjælpesætninger.

Den anden elev skal godkende svaret, før brikken placeres.

Den elev, der først får lavet tre på stribe, vinder spillet.

Er der mere tid, spilles endnu en runde.  

 

Evaluering og opfølgning 

Spillet kan løbende tages frem, og over de et, to eller tre år med tyskundervisning skulle man gerne opleve en stadig større sikkerhed i de faste vendinger til tekstpræsentation. Efter spillet kan man i samarbejde med eleverne afdække, hvorvidt der er usikkerhed eller manglende gloser i forhold til den enkelte tekst. Har man mere tid til overs, kan man ligeledes lade eleverne lave en kort skriftlig tekstpræsentation på baggrund af de faste vendinger i spillet. 

 

Kreditering 

Lasse Holmgren Brunø, Aalborg Katedralskole, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.