Ordblindeprojektet på Gymnasiet Skjern/HHX Ringkøbing

Et toårigt projekt på Gymnasiet Skjern/HHX Ringkøbing peger på, at en ordblindevenlig indsats med fordel kan bringe både den enkelte elev, lærerne og klassefællesskabet i spil.

Om projektet

For en gymnasieelev er lærerne og klassen de sociale omgivelser. Derfor inkluderede man de tre aktører: eleverne, lærerne og klassefællesskabet som en helhedsindsats.

  • Eleverne blev fortrolige med deres LST
  • Lærerne fik inspiration og konkrete værktøjer
  • Klasserne fik viden og dermed mulighed for forståelse

Alle tiltag viste sig at gavne hele klassen.

Projektet fra Gymnasiet Skjern/HHX Ringkøbing har forholdt sig til ordblinde gymnasieelevers særlige vilkår. I projektet blev der udviklet værktøjer, som skaber lige muligheder for læring for elever med læse-skrivevanskeligheder.

 

Få inspiration og viden fra praksis

På denne side kan du finde otte videoer og dertilhørende artikler med de konkrete erfaringer fra projektet.

Herfra kan du som fagprofessionel hente nyt til den didaktiske værktøjskasse, læse pædagogiske anbefalinger og finde refleksionsspørgsmål til at komme videre med.

htx_særlige_elevgrupper_ordblindhed_ordblindeprojektet_gymnasiet_skjern

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.