Artikel

OCR-behandling

Elevers adgang til tekster er altafgørende for udbyttet af undervisningen. For alle - uanset læse- og skriveudfordringer - er det en fordel, at PDF-filer er elektronisk læsbare.

Elektronisk læsbarhed vil sige, at man kan få oplæst mindre dele af en tekst eller få hele teksten læst op elektronisk.

Samtidig giver det også mulighed for at redigere tekst direkte over i egne noter og lave søgning af fagord i teksten.

 

© UCRS
I videoen hører du en elev fortælle om nødvendigheden af OCR-behandling, og eleven demonstrerer, hvordan det kan gøres på den individuelle computer. Du vil også møde en lærer, der kommenterer på OCR-behandlingen.

 

Hvad er OCR-behandling?

OCR står for Optical Character Recognition, på dansk optisk tegngenkendelse. OCR-teknologi scanner tekst og genkender tegn ved at sammenligne tegnenes former med former, den er programmeret til at kende på forhånd. Ved OCR-behandling bliver det muligt udtrække tekst og konvertere scannede dokumenter til redigerbare, søgbare PDF-filer, Word og andre tekstdokumenter (ordlab.dk).

 

Hvad er læsbar/ikke læsbar tekst?

For at bruge oplæsningsværktøjerne (læse-skrive-teknologi LST skal tekstfilerne være læsbare.

En læsbar tekst er i denne sammenhæng en digital tekst, hvori alle ord kan markeres. Når ordene kan markeres, er det muligt at highlighte, kopiere eller oplæse teksten.

Digital tekst, fx word der bliver konverteret til PDF-filer, vil ofte være læsbare, hvorimod indscannede fysiske tekster ikke vil være læsbare, før de er OCR-behandlet.

 

Overblik over mulige OCR-behandlinger

I bilaget finder du en oversigt over hvilke programmer, der kan OCR-behandle forskellige typer tekster. 

I bilaget omtales disse OCR-behandlinger:

 • Af ikke-læsbare filer, der ligger elektronisk tilgængelige
 • Via forskellige dokument-/filtyper
 • Af fysisk tilgængelig tekst
 • På mobilen

Anbefalinger i forbindelse med OCR-behandling

 • Underviseren skal altid læse teksten igennem og få den rettet til for at sikre, at teksten fremstår som ønsket, før det udleveres til elever.
   

 • OCR-behandles en tekst med en blanding af billeder, faktabokse, tabeller og almindelig tekst (multimodale tekster) kan behandlingen flytte rundt på formaterne, specielt når det konverteres til word.
   

 • Tekster i dansk, fx eksamenstekster, hvor der ofte er anført linjenumre ud for fx hver femte linje, kan give udfordringer på forskelligvis.
   

 • Som vist i vedhæftede bilag er der flere muligheder for at gøre tekster tilgængelige og læsbare for eleven.
  I undervisningssituationer vil underviseren have det største ansvar, men elever bør også gøres bevidste om, at der er flere muligheder for at gøre tekster tilgængelige, fx med OCR-behandling på både computer og telefon.
   

 • Disse muligheder gør, at eleverne altid vil have nem adgang til at få læst en kortere tekst op både i skolesammenhænge, men også i deres private liv.

gym_htx_ordblindhed_treslået tovværk_info om hele materialet

Om projektet

På baggrund af dybdegående interviews med elever, eksisterende forskning og praksiserfaringer udviklede og afprøvede man i projektet 'Treslået Tovværk' otte greb, der gjorde undervisningen bedre for elever med læse-skrivevanskeligheder.

 

Find en oversigt over det samlede materiale (artikler og videoer) på emu.dk:

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.