Konferencer og møder

Innovative kompetencer i gymnasiet

Den 2. og 3. september 2020 blev der afholdt temadage om innovative kompetencer i gymnasiet på henholdsvis Fredericia Gymnasium og VUC Lyngby.

 

Dialogoplæg

 

Ifølge Lov om de gymnasiale uddannelser skal undervisningen på alle ungdomsuddannelser udvikle elevernes kreative og innovative evner. Der skal arbejdes målrettet med at udvikle elevernes evne til at anvende faglig viden og faglige metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. Dette skal ske både særskilt i fagene, men også i de faglige samspil. Temadagenes formål var at give inspiration til, hvordan gymnasier kan organisere arbejdet med at styrke elevernes innovative kompetencer. Dagen bød på oplæg fra forskning og praksis om centrale innovationsforståelser og lovende skolepraksis.

 

Oplæg fra VUC Lyngby d. 3/9-2020. 

V. Læringskonsulenterne BUVM

Gymnasiet tænkt forfra, HF & VUC KBH SYD Frederiksberg VUC & STX

V. Sune Weile, Søren Husted-Pedersen og Thomas Brun Kristensen

Ved inddragelse af eksterne organisationer

Oplæg fra Fredericia Gymnasium d. 2/9-2020

V. Sarah Robinson

Inspirationsoplæg v. Iben Lundager Rausgaard, uddannelsesleder. Fredericia Gymnasium

Gymnasielæreres tilgange til og elevers udbytte af undervisning med kreativitet i fokus v. Kristian Quistgaard Steensen, konsulent, EVA

V. Anne Kirketerp, psykolog, ekstern lektor Aarhus Universitet