Redskab

ChemSketch - vejledninger og opgaver

Vejledninger, gode råd og opgaver i forbindelse med brugen af ChemSketch - et program, der kan tilgodese mange aspekter af den digitale kompetence.

Formål

At tilgodese følgende krav til brugen af kemiske tegneprogrammer.

Eleven skal kunne:

Læreplanen (kemi A)

  • Anvende digitale værktøjer, herunder fagspecifikke og matematiske i en konkret faglig sammenhæng.

Vejledningen (kemi A)

  • … kunne generere et 1H-NMR ved hjælpe af et digitalt værktøj

       og

Endvidere er det vigtigt at træne eleverne i en hensigtsmæssig brug af diverse digitale værktøjer, som kan benyttes i kemi, f.eks. matematiske redskaber og fagspecifikke digitale tegneprogrammer.

 

Introduktion

ChemSketch kan fx anvendes som supplement til molekylbyggesæt. Der kan laves flotte 3-dimensionelle effekter, ligesom programmet indeholder et tegnemodul, der kan benyttes ved udarbejdelse af undervisningsmateriale og elevrapporter. Programmet er meget brugervenligt og kan anvendes på alle niveauer i gymnasiet. ChemSketch er freeware.

 

Forberedelse

Download ChemSketch her

Opgaver og vejledninger:

Gennemførelse

Materialet kan fx anvendes som små øvelser i den daglige undervisning.

 

Opfølgning

Der kan evt. følges op med brug af tegneprogrammet MarvinSketch.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Anne Nørgaard (Aalborg Studenterkursus), Keld Nielsen (Køge Gymnasium) og Knud Ole Reffstrup (lektor emeritus).

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.