Forskning og viden

Artikelsamling om digital dannelse

Artikelsamling om didaktiske overvejelser vedrørende digital dannelse og digitale kompetencer i faget Kommunikation og IT samt dertilhørende undervisningsmateriale.

Det øgede fokus på digital dannelse som følge af gymnasiereformen i 2017 er udgangspunktet for denne samling af artikler. Materialet er udarbejdet med henblik på at give inspiration og viden til undervisere i faget Kommunikation og IT, og hvordan denne viden kan omsættes til faglig praksis.

Artikelsamlingen er organiseret med udgangspunkt i de nye strømninger inden for digital dannelse med særlig fokus på
it-didaktik, etik, medieproduktion og nye eksamensformer i Kommunikation og it A.

 

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til digital dannelse og digitale kompetencer
Center for Digital Dannelse: Af Marie Enevoldsen

2. Digital dannelse - fra undersøgelse til udfoldelse
Af Daniel Vognstrup Perez

3. Digital dannelse og den demokratiske proces
Af Hans Arne Niclasen

4. Inspiration til at arbejde med SoMe i undervisningen
Af Nanna Aagaard Christensen

5. Coverdesign - sammenspil mellem musikalsk og visuelt udtryk
Af Carsten Leth Lundh

6. Sådan kan du styrke elevernes skriftlighed i 'Kommunikation og IT'
Af Katja Årosin Laursen

7. Erfaringer med den nye eksamensform i Kommunikation og IT A
Af Anna Fenger-Grøn

 

Kreditering

Artikelsamlingen er udviklet af Center for Digital Dannelse, Daniel Vognstrup Perez, Nanna Aagaard
Christensen og Anna Fenger-Grøn med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet.