Det digitale

Eleverne skal i løbet af uddannelsesforløbet udvikle deres viden, kundskaber og indsigt indenfor det digitale.

Udviklingen skal understøtte elevernes studiekompetence og have et dannelsesperspektiv, der gør eleven i stand til at reflektere over anvendelse og produktion af digitale medier og produkter i uddannelses- og samfundsmæssige sammenhænge.