Kompetenceudvikling

FIP-kursus

Indhold fra FIP-kursus i november 2019.  FIP-kurset havde særligt fokus på talent, kognition og kreativitet i AP.

Find oplæg fra dagen fra oplægsholder Iris Engelund, der diskuterede, hvordan man som underviser kan blive bedre til at arbejde med forskellige former for talent i undervisningen i AP. Engelund kommenterede, hvilke krav det stiller til os som undervisere.

Lærerne fik lov til at teste egen lærerprofil med testningsværktøjet Play your talent. Afslutningsvist blev den interne prøve diskuteret af fagkonsulenterne. Se mere herom i fagkonsulenternes oplæg.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.