Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - marts 2020

I dette nyhedsbrev kan du læse om bl.a. SOP, FIP, skriftlig og mundtlig eksamen

 

Hermed et nyhedsbrev i en meget underlig tid. Jeg håber, at I får leveret noget god virtuel undervisning til eleverne og kan få arbejdslivet til at hænge sammen, når der arbejdes hjemme. Uanset hvad må vi forsøge at få det bedste ud af den virtuelle undervisning og løbende følge udviklingen.

 

SOP

Jeg har for nyligt modtaget de første tal for elevernes fagvalg til SOP. Det er en samlet indberetning for hele landet, og indeholder fagvalg fra 8.869 elever. Der kan stadig ske forskydninger. Ikke overraskende er Afsætning med i rigtig mange opgaver. Udmeldingen fra eksamenskontoret er, at man som censor maksimalt kan få 12 opgaver tildelt. Langt de fleste af jer kan derfor godt regne med at få censur. Vi må se, hvordan puslespillet kan gå op.

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIP i SOP blev afholdt den 18. december. Her kan alle materialer fra dagen findes. Alle fagkonsulenterne med tilknytning til hhx fremlagde meget kort, hvordan fagene kunne indgå på nye måder i opgaverne. Hovedpointerne for opgaverne med Afsætning er:

 • Lad ikke nødvendigvis en virksomhed være styrende for opgaven - faget er bredere (fokus på emner og temaer)
 • SO-læreplanen giver nye muligheder – nye temaer og fagkombinationer
 • Faget skal indgå i en flerfaglig mundtlig eksamen - forsøg at undgå ”opgaveskabeloner” og afsætningsafleveringer
 • Eleverne må gerne tænke ud af boksen og udelukkende bruge materialer fra andre steder end lærebøgerne
 • Afsætning må gerne være det "mindste" fag, selv om opgaven optimalt set er tværfaglig i sin opbygning

 

FIP 2020

 Årets FIP-kurser er nu afsluttede for mit vedkommende. Jeg vil gerne sige tak til alle for et godt fremmøde, gode diskussioner og godt humør. Det er en fornøjelse at mødes med jer. Til dem som ikke var afsted, håber jeg, at I besøger FIP-sitet og i øvrigt får lidt tilbagemeldinger fra kollegerne.

 

Skriftlig eksamen 18. maj 2020

Det var med stor lettelse, at jeg kunne se, at mange af jer stadig gerne vil være skriftlige censorer. Den skriftlige prøve er placeret på den først mulige prøvedag, hvilket gør ens personlige planlægning mere fleksibel, når der helt sikkert også vil være en bunke SOP.

Vodcast om den nye skriftlige eksamensopgave

Lige nu afventer jeg at modtage første version af en vodcast om den nye skriftlige eksamensopgave. Det er Søren Marquart, fra opgavekommissionen, og jeg som agerer studieværter. Det var noget af en energikrævende opgave (!), men mit håb er, at I vil kunne bruge den til at få en fornemmelse af, hvordan den nye opgave er opbygget, samt hvordan den skal bedømmes. Det er meget vigtigt, at alle censorer opfatter denne første gang som ny for alle (elever, lærere og censorer) Jeg planlægger derfor et virtuelt møde for alle censorer umiddelbart efter den skriftlige prøve, og inden I begynder at læse opgaverne. Af hensyn til kapaciteten vil det kun gælde censorerne, men jeg skal nok sørge for at holde alle orienterede. Mere herom senere.

Andet vigtigt

 • Opgaven vil blive oversat til engelsk
 • Det er en rigtig god idé at have trænet vejledende opgave 2 om bryggeribranchen med eleverne
 • Der  er kommet nye rettenormer for de skriftlige prøver. Der er tale om harmonisering af normerne for fagene. Der er ingen ændringer i Afsætning, hvor normen stadig er 2 opgaver pr. time. I kan finde listen her.
 • Fokuser på undervisning i taksonomi og opgavetyper
 • Bedømmelse: Ingen vægte - helhedsvurdering og hensyn til taksonomi
 • Orienter jer i lærerens hæfte som findes på materialeplatformen

 

Mundtlig eksamen

På FIP-sitet finder I eksempler på mundtlige eksamensopgaver og en guide til eleverne, som jeg har udarbejdet ifm. FIP. Der har været en del spørgsmål vedrørende perspektiveringen til forløbet. Det har jeg indbygget i spørgsmål tre i min version, hvor de to første spørgsmål går på den ukendte tekst. Det er selvfølgelig frit, hvordan opgaverne opbygges, men vi skal huske på den korte forberedelsestid. Derfor er tre spørgsmål en god løsning. Endelig har jeg forsøgt at illustrere, hvordan eleven kan perspektivere fra det ukendte materiale og til forløbet. Det kan diskuteres, om eleverne skal perspektivere til det samme kernestof, som de har trukket. Det er dog sådan, at læreplanen ikke stiller krav om det, så det er op til den enkelte underviser. Det er god kutyme at fortælle censor, hvordan man har tænkt sig, at eleverne skal gribe det an. Perspektiveringen kan eleverne have trænet på forhånd, så de ikke skal bruge så meget af forberedelsen på det.

Herunder kan I se et eksempel på en opgave og den nævnte illustration.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet
© Børne- og Undervisningsministeriet

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel om skriftlighed i AØ og VØ

Vi har været så heldige at få nogle midler til at få lavet et notat om skriftlighed i Afsætning og Virksomhedsøkonomi. Det er underviserne Ann Dimke og Peder Vinther Emdal Hay som har lavet et kæmpe stykke arbejde, og der er rigtig mange gode overvejelser, øvelser mv. i notatet. Det findes ligeledes som et abstract.

 

Opdatering af vejledninger 2020

Deadline for opdatering af vejledningerne er udskudt til inden sommerferien. Hvis I har feedback eller kommentarer til de nuværende vejledninger i Afsætning, Markedskommunikation, Innovation, Erhvervscase eller ØG, er I meget velkomne til at skrive til mig. Fristen er medio maj.  

 

COVID-19

Vi befinder os i en meget særlig situation lige nu, og det er svært at sige lige nu, hvad det får af konsekvenser. I skrivende stund har vi 14 dage med virtuel undervisning at forholde os til. Der vil også komme en udmelding omkring, hvad der skal ske ift. SOP og andre større opgaver. BUVM har lavet nye regler som løbende vil blive lagt op på hjemmesiden.

Fagkonsulenterne på de gymnasiale uddannelser har samlet inspiration og vejledning til, hvordan undervisere kan støtte op og bidrage til elevernes undervisning og læring under de aktuelle skolelukninger. Der er tale om meget generelle materialer, mange af jer har sikkert allerede gode løsninger på vej.

 

Fri adgang til iBøger fra Gyldendal Gymnasium, Columbus, Dansklærerforeningens Forlag og Systime

Der åbnes for fri adgang til iBøger fra de 4 ovennævnte forlag for alle skoler på ungdomsuddannelserne for at understøtte virtuel undervisning, som jo kommer til at foregå i stor stil under karantænen. Adgangen sker på skoleniveau efter henvendelse fra skolen. Se en oversigt på EMU.

Henvisninger og inspiration:

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.