Forlagene stiller digitale læremidler til rådighed

Flere digitale forlag og it-virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne, så både du som lærer og dine elever kan tilgå dem under skolelukningen.

Hvis I ikke allerede har en aftale med forlaget, kan det kræve en databehandleraftale og tilslutning. Hvis det er tilfældet, skal I tage kontakt til din skoleledelse.

Som lærer kan du fortsat planlægge din undervisning med inddragelse af skolens indkøbte digitale læremidler, som du er vant til at bruge i din undervisning, og som du måske allerede har planlagt at bruge.

Leverandørerne af digitale læremidler og læringsplatforme har udvidet support, så spørgsmål til mulige aftaler og indhold kan rettes til dem.

 

Eksempler på forlag og ressourcer:

Altinget Altinget har lanceret et månedligt nyhedsbrev til lærere, der viser, hvordan lærere kan anvende Spektrums journalistik i deres undervisning. Det foregår her.
https://spektrum.altinget.dk/nyhedsbrev/
Alt stof på spektrum findes igennem hjemmesiden:https://spektrum.altinget.dk
Biblioteksvagten.dk Biblioteksvagten hjælper de studerende med at finde valid information (primærkilder, bøger og artikler om emnet osv.) til deres opgaver, og Biblioteksvagten tilbyder sig som et supplement til den hjælp, som de studerende kan få via de eksisterende gymnasie- og folkebiblioteker, bl.a. ved at være tilgængelige aftener og weekender.
DR Skole På DR Undervisning finder du tematiske pakker med digitale undervisningsmaterialer målrettet ungdomsuddannelserne. Alle materialer på DR Skole er gratis men kræver Unilogin.
EDAPTIO Pædagogisk læringsplatform og komplet system til virtuel undervisning.
Forlaget Carlsen Forlaget Carlsen sammen med en række af forlagets forfattere og illustratorer taget initiativ til en ny hjemmeside med gratis bøger til børn og unge i en særlig tid.
Forlagetcolumbus.dk Digitale grundbøger (i-bøger) til fag på de gymnasiale uddannelser.
Gyldendal-uddannelse.dk Fagportaler, webprøver og i-bøger til fag på de gymnasiale uddannelser.
Labster Virtuelle laboratorier inden for Biologi, Kemi og Fysik til udførsel af realistiske laboratorieeksperimenter.
Lindhardt og Ringhof Uddannelse Websites og i-bøger til fag på de gymnasiale uddannelser. Adgang med unilogin her.
makecode.com makecode.com er teknologiforståelse gennem kodning og kreativitet. Kod din micro:bit, Minecraft, Adafruit, Arcade eller LEGO EV 3.
Matematiktutor På matematiktutor.dk er der gratis online matematik undervisning på C og B niveau til de gymnasiale uddannelser stx, hhx og hf - resten af skoleåret.

Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education Edition er gratis indtil sommerferien. Brug dit Office 365 login

Minlæring.dk

 

Digitale læremidler i grammatik i sprogfagene i udskolingen og gymnasiet

Ordbogen.com

 

Online ordbog.

Restudy.dk Videoundervisning til emner og fag på de gymnasiale uddannelser.
Serviceshowet.dk Podcast, læring- og debatvideoer, målrettet videregående uddannelser og gymnasier/handelsskoler

Systime

I-bøger og i-forløb til fag på de gymnasiale uddannelser.

Webtjenesten LærIT - Studietube Mediesuite med online værktøjer til præsentation og produktion, videoredigering, animationsfilm, lydredigering m.m.

Københavns VUC (KVUC)
Onlineforløb og øvelsesressourcer til alle HF- og GSK-fag

KVUC  har stor erfaring og ekspertise i virtuel undervisning inden for stx/hf. KVUC tilbyder andre VUCére og gymnasier midlertidig adgang til didaktiserede onlineforløb og øvelsesressourcer. Eksterne lærere og elever kan få adgang til KVUC’s platforme (Moodle og Edaptio) med et par dages varsel. 
Eksterne lærere og it-medarbejdere kan desuden få sparring med onlinelærere fra KVUC.

Kontakt:
Leder, Center for Digital Undervisning på KVUC
Michael Bjarni Petersen
Mail: mip@kvuc.dk
Mobil: 30104196

*Listen er ikke en udtømmende liste over alle tilgængelige ressourcer. Listen er ikke udtryk for en anbefaling fra Børne- og Undervisningsministeriet af navngivne læremidler.

Værktøjer til videomøder

Skolen vil typisk have adgang til et eller flere programmer som kan anvendes til at dele filer m.v. fx Lectio, Microsoft Office 365/Teams, Googles G Suite for Education/Hangout Meet.

Google G Suite for Education og Microsoft Office 365 er gjort gratis tilgængeligt for alle skoler. Kontakt dem, hvis I vil vide mere. Husk, at ledelsen skal sørge for at få lavet en databehandleraftale.

 

Adgang til de digitale læremidler og værktøjer

For at få adgang til de ovennævnte digitale læremidler og værktøjer, skal I kontakte distributørerne, og sørge for at få oprettet en databehandleraftale. Ofte er det skoleadministrationen eller en pædagogisk it-ressourceperson, der har adgang til at gøre det. Tilslutningen foregår via tilslutningssystemet, som du finder her.

Tilslutningssystemet gør det muligt at sende og hente data imellem skoler og udbyder, fx et forlag, så brugeren kan logge ind og få adgang til digitale læremidler.

Skolen skal sikre sig, at der er indgået en databehandleraftale mellem skolen og udbyderen, inden der kan gives adgang til de digitale læremidler.

Læs mere om tilslutning her: Tilslutning.dk

 

 

 

 

Siden er opdateret 01. april 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.