Ordblindhed

Elever med ordblindhed har medfødte vanskeligheder. Det betyder at de kan have svært ved at omsætte bogstaver til lyd og lyd til bogstaver. 

gym-særlige elevgrupper - ordblinde - formålstekst

Her får du viden om ordblindhed, og hvordan ordblindhed kan påvirke ordblinde elevers skolegang. Du får også inspiration til, hvordan du kan være med til at skabe et godt læringsmiljø for ordblinde elever. Ordblindhed må aldrig afholde elever fra at søge ind på en gymnasial uddannelse. Dér vil det være en stor fordel, hvis den unge er fortrolig med kompenserende læse- og skriveteknologier og har rutine i at bruge dem. så eleven fastholdes i uddannelsen og gennemfører den med det optimale resultat.

Ordblindhed.dk

Ordblindhed.dk henvender sig til mennesker med ordblindhed og deres familier, men også til fagfolk og virksomheder. Her finder du blandt andet information om lovgivning, støttemuligheder, ordblindeundervisning og rådgivningstilbud for mennesker med ordblindhed.

Læs mere på ordblindhed.dk

Nedenfor kan du få inspiration til, hvordan du kan være med til at sikre et understøttende læringsmiljø for elever med ordblindhed.

Siden er opdateret 28. april 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.