Her får du viden om ordblindhed, og hvordan ordblindhed kan påvirke ordblinde elevers skolegang. Du får også inspiration til, hvordan du kan være med til at skabe et godt læringsmiljø for ordblinde elever. Ordblindhed må aldrig afholde elever fra at søge ind på en gymnasial uddannelse. Dér vil det være en stor fordel, hvis den unge er fortrolig med kompenserende læse- og skriveteknologier og har rutine i at bruge dem. så eleven fastholdes i uddannelsen og gennemfører den med det optimale resultat.

Ordblindhed.dk

Ordblindhed.dk henvender sig til mennesker med ordblindhed og deres familier, men også til fagfolk og virksomheder. Her finder du blandt andet information om lovgivning, støttemuligheder, ordblindeundervisning og rådgivningstilbud for mennesker med ordblindhed.

Læs mere på ordblindhed.dk

Nedenfor kan du få inspiration til, hvordan du kan være med til at sikre et understøttende læringsmiljø for elever med ordblindhed.